Učitelé a vedení školy

Vedení školy
Mgr. Aleš Antlzssvitavka@seznam.czředitel školy
Ing. Hana Podlouckázssvitavka@seznam.czzástupce ředitele
Pedagogičtí pracovníci
1. třídaMgr. Miroslava Pořízkovámiloslava.porizkova@centrum.cz
2. třídaMarcela Langrovámlangrova@centrum.czmetodik prevence , výchovný poradce
3. třídaMgr. Eva Koudelkováevakoudelkova@seznam.cz
4. třídaMgr. Daniela Maškovádanila.maskova@seznam.czkoordinátor tvorby ŠVP, vedoucí Ekotýmu
5. třídaMgr. Jana Skřičkováj.skrickova@gmail.com
6. třídaMgr. Radka Havelkováradkahavelkova13@gmail.com
7. třídaRNDr. Ludmila Šebkoválsebkova@zssvitavka.com
8. třídaMgr. Marcela Houdkovámhoudkova@zssvitavka.com
9. třídaMgr. Jitka Sobotkovájsobotkova@zssvitavka.comICT metodika,správce PC sítě
Mgr.Hana Kroupováhana.kroupova@zssvitavka.com
Mgr.Markéta Letfusovámarketaletfusova@gmail.com
Mgr.Alena Kubínováale.kubinova@gmail.com
Mgr.Regina Müllerovámullerova.r@centrum.cz
PeadDr.Alena Machováa.machova@tiscali.cz
Vít Bednářbedvit1@gmail.comasistent pedagoga
Veronika Břouškovábřoušková@centrum.czasistent pedagoga
Tereza Vávrovávavrova.tereza@gmail.com.czasistent pedagoga

Upozornění !!!Školní rok 2021/2021 bude slavnostně zahájen 1. září 2021 v 8.00 hodin ve škole.