Logopedická péče

Řeč je to, ta živá tkáň, v níž jedny buňky právě mřou a druhé se právě rodí - řeč,
bez níž bych se nikdy nic nedověděla, nic nepodržela v paměti, nic nikomu nesdělila,
nedotkla se vlastně života a také mu nic neodevzdala - řeč,
která má tisíc tváří a tisíc podob a ustrojení a tisíc existencí a tisíc účelů, ale přesto je jednou
jedinou řečí všech národů od lidských věků,
ta řeč, co dovede špásovat i říkat věci vážné,
co někdy mele hlouposti a občas mluví moudře,
ta řeč, kterou milujeme, protože milujeme sami sebe, ta řeč, co ji jeden druhému odevzdáváme, aby si mohl skrze ni užít všech potěšení života i všech jeho mizérií,
ta řeč, jež je tím pádem prvním předpokladem naší dočasné věčnosti.

K.K. „Aby řeč nestála“

Má Vaše dítě potíže s komunikací (nesprávná výslovnost, vada výslovnosti, balbuties – koktavost) s učením (specifické poruchy učení) či chováním? Máte možnost kontaktovat speciálního pedagoga, logopeda.

Mgr. Iva Paráková - iparakova@zssvitavka.com

Upozornění !!!Školní rok 2021/2021 bude slavnostně zahájen 1. září 2021 v 8.00 hodin ve škole.