Informace o školní družině

Měsíční poplatek činí 100Kč

Vychovatelka:
I.oddělení Jana Koumalová
II. oddělení Lenka Plevačová

Provoz školní družiny od 3.9.2019


Ranní družina: 6:30 – 7:40
Odpolední družina: 11:40 – 16:00
Děti budou umístěny do jednoho oddělení, kde dostanou zápisní lístky, budou poučeny o chodu ŠD a rozděleny do oddělení.

Provoz školní družiny od 3.9.2019


Ranní družina: 6:30 – 7:40
Odpolední družina: 11:40 – 16:00
Oběd: 12.00 - 12.30, 13.00 - 13.30
Odpolední svačinka: 15:00 - 15:20

Pokyny:


  • 1. Druhý den po začátku školního roku dítě přinese vyplněný zápisní lístek do školní družiny, kroužky se dopíší během příštího měsíce (vyplňujte tužkou).
  • 2. Dítě nesmí odejít v jinou dobu, než má uvedenou v zápisním lístku. Jestliže odchází v jinou dobu, musí mít napsanou omluvenku kde je uvedeno: kdy odchází (datum a čas) jestliže samo nebo v doprovodu. Omluvenka musí být podepsaná rodiči. Omluvenky se dávají v nepřítomnosti vychovatelky do schránky u vchodu do ŠD.
  • 3. V zápisním lístku vyplňte ČAS, kdy bude dítě do ŠD PŘICHÁZET A ODCHÁZET a KDO ho bude vyzvedávat. U kontaktní osoby uveďte i její telefonní číslo.
  • 4. Dítě musí být vyzvednuto osobně u vychovatelky, pokud nemá uvedeno že odchází samo.
  • 5. Pokud odchází dítě ze školní družiny do kroužku, musí mít omluvenku, kde je uvedeno: kdy odchází a kdy se vrací do družiny (připočítejte čas na cestu tam i zpět).


Způsob úhrady školného ve školní družině

Úplata je splatná předem, na základě požadavků většiny rodičů se školné od 1. 9. 2020 platí za první 4 měsíce a za dalších 6 měsíců. Výše úplaty je stanovena na 100,-Kč/měsíc. Platba se provádí bezhotovostním stykem na číslo účtu 86 – 1159530227/0100, do poznámky se uvede: školní družina a jméno žáka, nebo hotově ve školní družině, a to za období 9 – 12/2020: 400,- Kč a za období 1 – 6/2021: 600,- Kč

Plán družiny 1 [doc]
Plán družiny 2 [doc]

Upozornění !!!Školní rok 2021/2021 bude slavnostně zahájen 1. září 2021 v 8.00 hodin ve škole.