Informace k zápisu do 1. třídy

Ředitelství Základní školy Svitávka oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy se uskuteční v úterý 10. dubna 2018 v době od 14.00 do 17.00  hodinbudově ZŠ Svitávka.

K zápisu je třeba mít RODNÝ LIST dítěte a OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce. Kriteria pro přijímání žáků:

  1. Věk dítěte - zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2016/2017.
  2. Místo trvalého pobytu dítěte v obvodu spádové školy Změnou je, že podle platné legislativy je nutné, aby zákonný zástupce požádal o odklad školní docházky v době zápisu do 1. třídy. Žádost musí být doplněna doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Uvedená doporučující posouzení je možné doložit dodatečně do 31. 5. 2018. Na písemnou žádost zákonného zástupce může být do povinné školní docházky zařazeno i dítě narozené:
    - od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 - musí mít doporučení z PPP
    - od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 - musí mít doporučení z PPP a odborného lékaře

Upozornění !!!Vážení rodiče, prosíme o příspěvek Vašich sladkých vánočních výrobků na Jarmark . Děkujeme