Informace k zápisu do 1. třídy

  1. Věk dítěte - zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2019/2020.
  2. Místo trvalého pobytu dítěte v obvodu spádové školy Změnou je, že podle platné legislativy je nutné, aby zákonný zástupce požádal o odklad školní docházky v době zápisu do 1. třídy. Žádost musí být doplněna doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Uvedená doporučující posouzení je možné doložit dodatečně do 31. 5. 2020. Na písemnou žádost zákonného zástupce může být do povinné školní docházky zařazeno i dítě narozené:
    - od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 - musí mít doporučení z PPP
    - od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 - musí mít doporučení z PPP a odborného lékaře

Upozornění !!!Vážení rodiče, zápis do 1. třídy se bude konat v termínu od 7. do 14. dubna 2021. Bližší informace o průběhu zápisu s ohledem na epidemiologickou situaci budou na stránkách školy zveřejněny v průběhu března.