Učitelé a vedení školy

Vedení školy
Mgr. Aleš Antlzssvitavka@seznam.czředitel školy
Ing. Hana Podlouckázssvitavka@seznam.czzástupce ředitele
Pedagogičtí pracovníci
1. třídaMgr. Daniela Maškovádmaskova@zssvitavka.comkoordinátor tvorby ŠVP
2. třídaMgr. Jana Skřičkováj.skrickova@gmail.com
3. třídaMgr. Miroslava Pořízkovámiloslava.porizkova@centrum.cz
4. třídaMarcela Langrovámlangrova@centrum.czmetodik prevence , výchovný poradce
5. třídaMgr. Eva Koudelkováevakoudelkova@seznam.cz
6. třídaMgr. Jitka Sobotkovájsobotkova@zssvitavka.comICT metodika,správce PC sítě
7. třídaMgr. Veronika Učňová AlexováAlexova.V@seznam.cz
8. třídaRNDr. Ludmila Šebkoválsebkova@zssvitavka.com
9. třídaMgr. Marcela Houdkovámhoudkova@zssvitavka.com
Mgr.Hana Kroupováhana.kroupova@zssvitavka.com
Mgr.Markéta Letfusovámarketaletfusova@gmail.com
Tereza Vávrovávavrova.tereza@gmail.comasistent pedagoga
Jana Koumalovájkoumalova@zssvitavka.comvychovatelka ŠD
Dita Kudovákuddita@centrum.czasistent pedagoga
Lenka PlavečováLenulka.Plavecova@seznam.czvychovatelka ŠD

Upozornění !!!Zveme všechny příznivce divadla na představení žáků ZŠ Svitávka s názvem "Dejvice aneb Jak to bylo s Barkou" do svitávecké sokolovny 27. 6. 2018 v 17.00 hodin. Na hojnou účast se těší žáci ZŠ Svitávka