Učitelé a vedení školy

Vedení školy
Mgr. Aleš Antlzssvitavka@seznam.czředitel školy
Ing. Hana Podlouckázssvitavka@seznam.czzástupce ředitele
Pedagogičtí pracovníci
1. třídaMarcela Langrovámlangrova@centrum.czmetodik prevence , výchovný poradce
2. třídaMgr. Eva Koudelkováevakoudelkova@seznam.cz
3. třídaMgr. Daniela Maškovádmaskova@zssvitavka.comkoordinátor tvorby ŠVP, vedoucí Ekotýmu
4. třídaMgr. Jana Skřičkováj.skrickova@gmail.com
5. třídaMgr. Miroslava Pořízkovámiloslava.porizkova@centrum.cz
6. třídaRNDr. Ludmila Šebkoválsebkova@zssvitavka.com
7. třídaMgr. Marcela Houdkovámhoudkova@zssvitavka.com
8. třídaMgr. Jitka Sobotkovájsobotkova@zssvitavka.comICT metodika,správce PC sítě
9. třídaMgr. Radka Havelkováradkahavelkova13@gmail.com
Mgr.Hana Kroupováhana.kroupova@zssvitavka.com
Mgr.Markéta Letfusovámarketaletfusova@gmail.com
Mgr.Monika Alexováalexova.monika@email.cz
Mgr.Alena Kubínováale.kubinova@gmail.com
Mgr.Regina Müllerovámullerova.r@centrum.czspeciální pedagog
Tereza Vávrovávavrova.tereza@gmail.comasistent pedagoga
Karolína Pikartovákarolina.pikartova@seznam.czasistent pedagoga
Vít Bednářbedvit1@gmail.comasistent pedagoga
Jana Koumalovájkoumalova@zssvitavka.comvychovatelka ŠD
Lenka PlevačováLenulka.Plevačova@seznam.czvychovatelka ŠD

Upozornění !!!ZŠ Svitávka hledá učitele německého jazyka, nástup 1. 9. 2020.