Učitelé a vedení školy

Vedení školy
Mgr. Aleš Antlzssvitavka@seznam.czředitel školy
Ing. Hana Podlouckázssvitavka@seznam.czzástupce ředitele
Pedagogičtí pracovníci
1. třídaMgr. Eva Koudelkováevakoudelkova@seznam.cz
2. třídaMgr. Daniela Maškovádmaskova@zssvitavka.comkoordinátor tvorby ŠVP, vedoucí Ekotýmu
3. třídaMgr. Jana Skřičkováj.skrickova@gmail.com
4. třídaMgr. Miroslava Pořízkovámiloslava.porizkova@centrum.cz
5. třídaMarcela Langrovámlangrova@centrum.czmetodik prevence , výchovný poradce
6. třídaMgr. Marcela Houdkovámhoudkova@zssvitavka.com
7. třídaMgr. Jitka Sobotkovájsobotkova@zssvitavka.comICT metodika,správce PC sítě
8. třídaMgr. Radka Havelkováradkahavelkova13@gmail.com
9. třídaRNDr. Ludmila Šebkoválsebkova@zssvitavka.com
Mgr.Hana Kroupováhana.kroupova@zssvitavka.com
Mgr.Markéta Letfusovámarketaletfusova@gmail.com
Mgr.Monika Alexováalexova.monika@email.cz
Mgr.Alexandra Komárkovákomarkova.alexandra@gmail.com
Tereza Vávrovávavrova.tereza@gmail.comasistent pedagoga
Jana Koumalovájkoumalova@zssvitavka.comvychovatelka ŠD
Dita Kudovákuddita@centrum.czasistent pedagoga
Lenka PlavečováLenulka.Plavecova@seznam.czvychovatelka ŠD

Upozornění !!!Úřední hodiny školy během prázdnin: pondělí 8.00 - 10.00 hod.