Organizace školního roku

Zahájení školního roku 2. 9. 2019
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 20119
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019– 3 1. 2020
Začátek výuky v roce 2020 6.1. 2020
Ukončení I.pololetí 30.1 2020
Pololetní prázdniny 31.1 2020
Jarní prázdniny 17.2 – 23.2 2020
Velikonoční prázdniny 9.4 2020
Ukončení II. pololetí 30.6 2020
Hlavní prázdniny 1.7. – 31.8. 2020
Zahájení školního roku 1.9. 2020

Upozornění !!!ZŠ Svitávka hledá učitele německého jazyka, nástup 1. 9. 2020.