Projekty, dotace

Moderní formy výuky ZŠ Svitávka, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001750.

 • Od 1. 9. 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
 • Z finančních prostředků v celkové výši 552.200,- Kč hradíme tyto aktivity:
 • -Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ).
 • -Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Čtenářská gramotnost.
 • -Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Matematická gramotnost.
 • -Čtenářský klub pro žáky ZŠ.
 • -Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ.
 • -Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.
Škola se zapojila do Výzvy č. 46 IROP: Infrastruktura ZŠ. Pro naši školu by se v případě schválení jednalo o:

 • - vybudování přírodovědné učebny (Ch, Bi, F)
 • - modernizaci centrální síťové infrastruktury
 • - bezbariérovost školy.
 • Celková částka projektu činí cca 5,5 milionu korun.

Upozornění !!!



Ve škole se objevily vši. Žádáme rodiče o úzkou spolupráci. Děkujeme.