Zájmové kroužky

Kroužek Vedoucí kroužku Termín
Matematika RNDr. L. Šebková Úterý 6.50 – 7.50
Pěvecký sbor Mgr. M. Houdková Středa 7.15 – 7.50
Doučování 3.tř Mgr. M. Pořízková Středa 12.40 – 13.25
Judo Ing. J. Pavlů Čtvrtek 17.00 – 18.30
Doučování Čj Mgr. M. Houdková Čtvrtek 6.45 – 7.45
Deskové hry Mgr. J. Skřičková Čtvrtek 13.15 – 14.45
Čtenářský klub Mgr. D. Mašková Úterý 12.40 – 14.10
Doučování 5. tř Mgr. E. Koudelková Čtvrtek 12.45 – 13.30
Čtenářský klub Mgr. E. Koudelková Pondělí 12.40 – 14.10
Doučování 4. tř p. M. Langrová Čtvrtek 12.45 – 13.45
Deskové hry Mgr. J. Sobotková Pátek 13.30 – 15.00
Doučování Aj Mgr. H. Kroupová Čtvrtek 7.25-7.40,12.40-13.05
Veselá věda p. Jana Takácsová Úterý 14.00 – 15.00
Veselá věda p. Jana Takácsová Pátek 14.00 – 15.00

Upozornění !!!Zveme všechny příznivce divadla na představení žáků ZŠ Svitávka s názvem "Dejvice aneb Jak to bylo s Barkou" do svitávecké sokolovny 27. 6. 2018 v 17.00 hodin. Na hojnou účast se těší žáci ZŠ Svitávka