Zájmové kroužky

Upozornění !!!Vážení rodiče, děkujeme za podporu a spolupráci v roce 2020 a přejeme Vám klidný a úspěšný rok 2021.

Kroužek Vedoucí kroužku Termín
Český Jazyk Mgr. R. Havelková Čtvrtek 7.00 – 7.50
Matematika RNDr. L. Šebková Středa 7.00 – 7.50
Matematika Mgr. J. Sobotková Úterý 7.00 – 7.50
Doučování Čj Mgr. M. Houdková Úterý 7.00 – 7.50
Doučování M RNDr. L. Šebková Čtvrtek 7.00 – 7.50
Doučování Mgr. M. Pořízková Pondělí 11.40 – 13.35
Deskové hry Mgr. J. Skřičková Čtvrtek 13.00 – 14.30
Deskové hry Mgr. J. Sobotková Čtvrtek 13.30 – 15.00
Čtenářský klub Mgr. Mgr. D. Mašková Čtvrtek 12.40 – 14.15
Čtenářský klub Mgr. E. Koudelková Čtvrtek 12.40 – 14.15
Pěvecký sbor Mgr. M. Houdková Středa 7.15 – 7.50
Sportovní hry V. Bednář Středa 15.00 – 16.00
Polygram RNDr. L. Šebková dle domluvy