Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Sportovní dopoledne

29. 6. 2019

Ve středu 26.6. 2019 a ve čtvrtek 27.6.2019 jsme školní rok zakončili společným sportovním dopolednem žáků I. a II. stupně, které bylo příjemným zpestřením posledního týdne ve škole. Dopoledne probíhalo formou soutěže družstev, ve kterém byli z každé třídy 2 - 3 zástupci.Děti z I. stupně celkem absolvovaly 8 soutěží, mezi které patřila např. střelba na florbalovou branku,počet skoků přes švihadlo za 1 minutu, sedy a lehy za 1 minutu, proběhnutí atletickým žebříkem na čas apod.

Žáci z II. stupně měli po škole a ve sportovní hale rozmístěno celkem 11 stanovišť a to např. průlezky, slalom, vyběhnutí schodů ve škole na čas, trefa na koš, skupinová opičí dráha... Na každém stanovišti byl vždy pedagog, který plnění úkolu hodnotil a zapisoval. Žáci měli tak možnost ukázat své dovednosti, zasoutěžit si se svými spolužáky a fandit si. Dozajista jsme si to všichni užili, protáhli jsme svá těla a už se těšíme na další sportovní den, který plánujeme v příštím školním roce na podzim.

Na závěr děkujeme všem učitelům a žákům z 9. třídy za organizační pomoc.

L. Plevačová, M. Pořízková, J. Sobotková

Závěrečné práce 9. třídy

28. 6. 2019

Poté, co žáci absolvují přijímací zkoušky na SŠ, čeká je jeden z posledních náročnějších úkolů, které musí na naší škole ještě zvládnout - vypracovat závěrečnou práci. Téma práce si zvolí žáci sami dle svých zájmů a svého zaměření.

Žáci tak musí zvládnout hned několik úkolů. Napsat práci o obsahu 10 stran, v níž musí být všechny formální náležitosti, úvod, obsah, seznam použité literatury a dalších zdrojů, závěr. Vytvořit prezentaci v PowerPointu. Na závěr vše odprezentovat před porotou.

Témata byla velmi rozmanitá od IT, počítačových her, vědy v historii i současnosti, vědeckých osobností, po různé druhy sportů a různé styly tanců, hudbu a hudební nástroje. Žáci se zaměřili i na témata z oblasti zeměpisu, ochrany přírody, péče o domácí mazlíčky. Nechyběla ani témata historická, kde žáci zpracovali například téma 2. světové války, vývoje módy nebo architektury. Velkým tématem byl i vesmír a především pak téma černých děr.

Byť se při samotné prezentaci projevila nervozita, mluvit nejen před celou 9. třídou, ale i před téměř všemi pedagogy 2. stupně, žáky 8. ročníku a přítomnými rodiči nebylo vůbec nic snadného, závěrečné práce byly velmi dobře přednesené. Mnozí žáci dali své práci opravdu maximum a nejedna z prací byla na úrovni střední školy.

R. Havelková

Škola v přírodě - Moravec

28. 6. 2019

Druháčci a třeťáci vyrazili letos od 10. – 14. 6. na školu v přírodě do Moravce na Vysočině. Jejich výukový pobyt organizovalo ekologické výukové pracoviště Lipka – Rozmarýnek.

Program druháků byl inspirován knihou Ferda Mravenec. Děti se spolu s Ferdou a jeho kamarády Beruškou a broukem Pytlíkem vydávali každý den objevovat život hmyzu v přírodě. Formou her se seznámili se životem mravenců na loukách i v lese. Lovili vodní živočichy, poznávali motýly i housenky. Třeťáci se vydali na dobrodružnou plavbu s kapitánem Zdravsonem. Vypluli za poznáním, jak zajistit lidem ve své zemi zdraví. Navštívili různé ostrovy, kde třeba zjišťovali, kolik cukru obsahují běžné nápoje nebo jak a proč se hýbat… A nakonec si sami připravili velkou hostinu ve zdravém stylu. Přestože mnoho dětí bylo poprvé tak dlouho bez rodičů, všichni zvládli odloučení statečně. Během dne nebyl na smutek čas a menší večerní stýskání pomohli zahnat kamarádi nebo pomohlo čtení pohádek. A co říci na závěr? Hráli si celý týden, ale naučili se a zažili velkou spoustu věcí. Program zajímavý, ubytování a strava jak v ,,pětihvězdičkovém hotelu‘‘, počasí přímo ideální a k tomu čas strávený s kamarády, to je dohromady týden, na který budou všichni rádi vzpomínat.

Danka Mašková, Jana Skřičková

Ocenění nejlepších žáků základní škol

25. 6. 2019

Stalo se již tradicí, že v červnu se koná ve Svitávce nejen pouť, ale i Ocenění nejlepších žáků školy. V sále Obecního úřadu městyse Svitávka se tak stalo dne 19. června, kde žáky za přítomnosti rodičů a veřejnosti přijal pan starosta Jaroslav Zoubek spolu s paní místostarostkou Miroslavou Holasovou a ředitelem základní školy panem Alešem Antlem. Tyto žáky a jejich úspěchy představil přítomným hostům ředitel školy. Společně pak žákům poděkovali za výborné výsledky, které během školního roku dosahovali v oblasti vzdělávání, sportu nebo svým kamarádským chováním pomáhali těm, kteří pomoc potřebovali. Žáci byli odměněni knihou a malou sladkostí. Celou tuto slavnostní událost obohatila kulturním vystoupením paní učitelka Marcela Houdková se svým pěveckým sborem.

Vyznamenaní byli tito žáci:

1. třída – Štěpán Borek, Zdeňka Melšová, Barbora Sekaninová

2. třída – Matyáš Dyčka, Lukáš Krajíček, Miriam Pospíšilová

3. třída – Jakub Matuška, Natálie Poláková, Jan Růžička

4. třída – Eliška Hrušková, David Karafiát, Jáchym Pleska

5. třída – Anežka Pospíšilová, David Rauš, Tina Šmídová

6. třída – Eliška Dvořáková, Žanek Nguyen, Jonáš Pleska

7. třída – Lucie Antonovičová, Petr Skořepa

8. třída – Viktorie Bílková, Jan Krejčí, Karolína Paráková

9. třída – Šimon Bednář, Simona Kohoutková, Stephanos Michailidis

Marcela Langrová

Ekotým v Senátu

20. 6. 2019

Končí školní rok, což vždy znamená ohlédnutí za uplynulým obdobím a hodnocení výsledků.

U nás ve škole to letos platilo dvojnásob. Vlastně i závěrečné vysvědčení je letos dvakrát. Jedno takové, jak znáte a to druhé za práci školy a Ekotýmu. Předcházelo mu mnoho práce, kterou ocenil i proběhlý audit. Výsledkem je opětovné obhájení titulu Ekoškola. Ten byl zatím propůjčen 147 školám v ČR. Zpočátku bývá udělen na dva roky, naší škole se letos podařilo obhájit titul potřetí, tentokrát již na dobu čtyř let. Slavností předávání certifikátu proběhlo 18. 6. v pražském Senátu. Členové Ekotýmů převzali ocenění za účasti zástupců z řad senátorů, organizace Tereza a firmy Ikea. A co to pro nás znamená? Vedle radosti z úspěchu samozřejmě i závazek udržet pomyslnou laťku. Spoustu věcí již děláme většinou samozřejmě. Třídíme odpady, snažíme se šetřit energie a životní prostředí. Ale ve skutečnosti jde o víc. Cílem je naučit se myslet globálně, být ohleduplný ke svému okolí, hledat cesty k řešení problémů a nemyslet jen na vlastní pohodlí.

,,Možná neděláme velké věci, ale i malé krůčky vedou k velkým změnám…‘‘

Ekotým ZŠ

Pasování na čtenáře

11. 6. 2019

Žáci první třídy udělali za tento rok velký kus práce. Ani bych nevěřila, jak ten rok rychle uběhl. Na začátku jsme se učili písmena, krátká slova a teď již všichni pěkně čteme. Proto jsme se mohli zúčastnit pasování na čtenáře. Před pasováním musel každý prokázat, zda opravdu umí číst. Zkontrolovala nás paní knihovnice Darina Stloukalová i pan starosta Jaroslav Zoubek. Přečetli jsme tedy společně bajku O lišce a čápovi a teprve potom jsme byli pasováni. Dostali jsme krásnou knížku Malý princ a kartičku čtenáře do místní knihovny. Přála bych dětem, aby si i nadále budovaly vztah ke knížkám a četbě a místní knihovnu navštěvovaly. Čtení podporuje rozvoj schopnosti mluvit, zlepšuje soustředění a představivost, zlepšuje paměť a ještě se při něm učíme novým věcem.

Mgr. Eva Koudelková

Sběr papíru

8. 6. 2019

V rámci programu Ekoškola jsme k 31. květnu 2019 nasbírali celkem 5 940 kg starého papíru, za který škola obdržela částku ve výši 10 098,- Kč. Z této částky je vyčerpáno 5 247,- Kč na: dopravu žáků na soutěže, odměny za turnaje a soutěže a školní potřeby k zápisu dětí do 1. třídy.

Děkujeme všem rodičům a spoluobčanům za pomoc a spolupráci při očistě našeho regionu.

Aleš Antl

Výprava za vznikem Moravského krasu

6. 6. 2019

Dne 4. června se vydal 5. ročník na celodenní exkurzi do Moravského krasu. Vyrazili jsme všichni autobusem od školy. Po příjezdu se nás ujala průvodkyně, která nám o krasu sdělila mnoho zajímavostí a přitom jsme se dívali na různé exponáty o geologické historii. Po té jsme se přesunuli do kina, kde nám byla promítnuta pověst o Macoše. Po svačině jsme se oblékli a šli jsme na menší výpravu do lesa, abychom splnili další úkoly v terénu. Po cestě jsme viděli mnoho jeskyní, které jsme hledali podle mapy. Došli jsme až k Punkevní jeskyni, kde na nás čekal další program - vodní plavba po podzemní říčce Punkvě. Celá třída absolvovala vodní plavbu na jedné lodičce a některé okamžiky byli strašidelné. Po opuštění jeskyně jsme se ještě vydali vláčkem ke Skalnímu mlýnu a s dobrým pocitem a spoustou zajímavých informací jsme se vrátili do školy.

Všichni byli hodní, jedině kdo zlobil - bylo počasí, ale to nám nevadilo!!!!

Lenka Plevačová

Pohár krále Jiřího 2019

5. 6. 2019

Že naše škola žije sportem, dokázali naši žáci na sportovních soutěžích během celého roku. Završením byla atletická soutěž O pohár krále Jiřího v Kunštátu. Jak říká pan ředitel – nemělo to chybu. Počasí na jedničku, výsledky na jedničku. Co dodat? Diplomy a medaile mluví za vše. Jmenuji jen ty nejúspěšnější.

Šimon Burkoň – 1. místo běh na 50 metrů

2. místo běh na 400 metrů

3. místo skok daleký

Bára Zouharová -3. místo běh na 50 metrů

Sofie Skořepová-4. místo běh na 400 metrů

Vít Melša -2. místo běh na 50 metrů

Stříbro za štafety. Celkově 2. místo z 15 škol!

Ti, co nezískali medaili, zaslouží pochvalu též, protože ze sebe vydali to nejvíc, co mohli. Děkujeme. Mirka Pořízková

Lenka Plevačová

Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích

27. 5. 2019

Dne 22. 5. 2019 se zúčastnila 1. třída sportovní olympiády ve Velkých Opatovicích. I když nám počasí moc nepřálo, bojovali jsme jako lvi. Zdeňka Melšová byla 6. v maratonu na 400m, Zuzka Dražková 11. v maratonu a 10. ve sprintu na 50 m a Natálka Vávrová obsadila 10. místo ve skoku z místa. Z kluků byl nejlepší Filip Parák v hodu kriketovým míčem. Obsadil 21. místo. Sice jsme nedostali žádnou medaili, ale musíme pokládat za velký úspěch, že se tři dívky vešly do 30 nejlepších dívek v maratonu na 400 m. Musím poděkovat všem zúčastněním za jejich výborné chování a chuť bojovat za naši třídu.

Mgr. Eva Koudelková

Upozornění !!!Úřední hodiny školy během prázdnin: pondělí 8.00 - 10.00 hod.