Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Tučňáci v Rudolfinu s Pavlem Liškou

6. 11. 2019

Pokud čekáte informace ze ZOO, tentokrát je to jinak. Tučňáci v Rudolfinu byl název výukového programu, kterého se zúčastnili žáci 3. a 4. třídy. V pátek 25. 10. se vydali vlakem na výlet do Prahy. Navštívili pražské Rudolfinum a ,,tučňáci“ je hovorové označení pánů ve fraku. Na jevišti jich bylo opravdu mnoho a uváděl je herec Pavel Liška. Spolu se studentským orchestrem nás provedl hudebním programem zaměřeným na emoce v hudbě. Na slavných melodiích děti poznávaly malý či velký strach, dověděly se více o složení orchestru a zcela neplánovaně mohly obdivovat i taneční umění náhodně účinkujících dětí z hlediště. Abychom návštěvu Prahy využili co nejlépe, následovala procházka po Karlově mostě a po doplnění energie v McDolald´s jsme si odpočinuli ve Valdštejnských zahradách a prošli se na Staroměstské náměstí, kde jsme obdivovali orloj. Praha byla v pátek opravdu zlatá. Zalitá sluncem, úsměvy a naši žáci připomínali v reflexních vestičkách zlatá kuřátka, která se vzorně držela v houfu a neunikla pozornosti mnoha fotoaparátů zahraničních turistů.

Děti se chovaly vzorně a i když zpáteční cesta plným vlakem byla náročná, výlet si všichni užili.

3. a 4. třída

Pozor

5. 11. 2019

Základní škola Svitávka se připojuje k jednodenní stávce vyhlášené na den 6. 11. 2019. Důvodem stávky jsou nesystémové kroky MŠMT. Škola bude v tento den uzavřena.

Vážení rodiče,

4. 11. 2019

vedení ČMOS pracovníků školství rozhodlo o termínu vyhlášení možné stávky na středu 6. 11. 2019. V tento den by měly být školy uzavřeny. V případě konání stávky se ZŠ Svitávka ke stávce připojuje. V tom případě ve středu 6. 11. 2019 bude škola uzavřena.

Jablkobraní

30. 11. -0001

V pátek 11. října jsme podzimní odpoledne prožili ve škole – na již tradičním Jablkobraní. Kromě zavedené školní kavárny s dobrotami od maminek mohli návštěvníci zajít i na školní dvůr, kde se konala výstava drobného zvířectva – králíků, slepic, koziček a čuníků. V tvořivých dílnách bylo možné si ručně uháčkovat teplý pléd na krk, vyrobit si ozdobný věneček na dveře, omočit si jablíčko v čokoládě… a mnoho mnoho dalšího. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a vytvořili tak kouzelné odpoledne plné krásy, tvořivosti, setkání a vzájemných rozhovorů. Stojí za to být spolu.

Tak zase za rok! J. Skřičková

Prezentace o USA

30. 11. -0001

V úterý 22.10. 2019 navštívil naši školu pan Karel Kocůrek s hudebnim pořadem pro 1. a 2. třídu. Pro 6.-9. ročník škola zajistila přednášku o USA, kde pan Kocůrek několikrát pobýval. Přednáška byla v českém jazyce, prokládaná krátkými pasážemi v angličtině. Zaznělo zde mnoho zajímavých informací nejen o životě, přírodě nebo zvláštnostech USA, ale také o důležitosti učení se cizím jazykům, které nám pomáhají rozšiřovat obzory a obohatit život. Pan Kocůrek dokázal žáky zaujmout svým vyprávěním i fotografiemi z cest.

Zde ještě shrnutí přednášky od žákyní 7. třídy:

Pan Kocůrek měl pěkné, kvalitní a výstižné fotografie z navštívených míst. Líbila se nám střídavá mluva (čeština/angličtina). Hodně se nám líbila pasáž o Indiánech, ale také ve svém vyprávění zviditelnil Českou republiku a české stopy v USA. Pan Kocůrek zmínil i problém dabingu (pozn.: v jiných zemích se anglicky namluvené filmy až tak často nedabují, filmy se promítají v originále s titulky; v České republice jsou naopak dabované filmy velice běžné). My bychom ale přesto byli rádi, kdyby se dabing nezrušil úplně. Pan Kocůrek přednášku pro nás teenagery zpestřil velmi známými pojmy jako GTA, Spiderman, atd. Celá prezentace o USA pro nás byla skvělý zdroj informací – nejvíce se nám líbila část o zvířatech a jejich fotografie.

Za vyučující anglického jazyka Mgr. Markéta Letfusová a Mgr. Hana Kroupová.

Drakiáda – hodnocení žáků

22. 10. 2019Dne 11. 10. 2019 se uskutečnila drakiáda 1. a 4. třídy. Upřímné hodnocení nám napsaly samy děti:

Dnes jsme společně s 1. třídou šli na Skalky a tam jsme si udělali malou drakiádu. Přinesli jsme si draky (jen kdo chtěl) a ti co draky neměli, tak pomáhali ostatním. Já draka nemám, tak jsem pomáhala Nele a jejímu bráškovi Maťovi. Po skončení drakiády jsme se vrátili do školy a začali číst knížku. Jana Jeřábková

Dnes jsme se školou měli drakiádu na Skalkách. Moc se mi to nelíbilo. Ze začátku mi drak létal, ale najednou se přetrhl, a pak znova a znova a nakonec mi i uletěl na pole a byl jsem celý od bodláků. Pak než jsme odešli, jsem si dojedl svačinu. Pavel Podsedník

Víceboj o " Pohár svitáveckého čápa"

22. 10. 2019

Ve středu 16.10.2019 uspořádala Základní škola a Městys Svitávka pro okolní malotřídní školy sportovní dopoledne s názvem "O Pohár svitáveckého čápa". Celkově se zúčastnilo 64 dětí ze 7 škol. Děti si vyzkoušely 8 různých disciplín jako je házení na koš, běh přes atletický žebřík, skok přes švihadlo a další.
Na každou disciplínu měly děti 20 minut. Na ohlašovací gong, který zněl sportovní halou, se vždy družstva vyměnila na stanovištích dle časového harmonogramu a vše probíhalo jak má. Dopoledne uteklo jako voda a začalo celkové sčítání bodů z jednotlivých soutěží. Všichni netrpělivě čekali, jaké bude celkové pořadí.
Vyhlášení výsledků se ujal pan ředitel Mgr. A. Antl společně s p. uč. Mgr. M. Pořízkovou.
Třetí místo získalo domácí družstvo ZŠ Svitávka, stříbrný pohár si odváží ZŠ a MŠ Knínice a zlato putuje do ZŠ Doubravice.
Všechny děti, které soutěžily, obdržely od pana starosty J. Zoubka krásné odměny a vítězná družstva ještě diplom a pohár.
Byla to skvělá akce, za níž patří díky také žákům 8. a 9. třídy, kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích. Netradiční sportování se líbilo nejen sportovcům, ale i pedagogům, kteří doprovázeli děti na této soutěži. Za rok se na vás těšíme zase!
Poděkování také patří všem, kteří se na této akci podíleli.
Lenka Plevačová

72 Hodin

14. 10. 2019

I v letošním roce se naše škola zapojila do dobrovolnického projektu 72 hodin, který vyhlašuje Česká rada dětí a mládeže a který má za cíl pomáhat druhým, přírodě a zlepšovat své okolí. Projekt nejen pomáhá, ale i ukazuje dětem, že je důležité se zajímat o své okolí a že je možné někomu udělat radost. Děti se učí spolupracovat, víc vnímat svět kolem sebe, nezištně pomáhat druhým, zlepšovat věci kolem sebe.

Děti ze třetí třídy se zapojily do výroby pomůcek do výuky anglického jazyka. Pomůcky budou sloužit při výuce anglického jazyka a osvojování si slovní zásoby nejen jim, ale i dětem z jiných tříd. Děti pomohly vyzdobit a dotvořit i jednoduché jazykové hry a domina, které budou využity ke zpestření výuky. Všem dětem za jejich snahu a píli patří velké poděkování.

Mgr. Hana Kroupová

Lamacentrum Brno

9. 10. 2019

Na 4. října den připadá Světový den zvířat. Mezinárodní den zvířat nám připomíná, že zvířata jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí našich životů.

Žáci 3. třídy tento den oslavili jak se sluší a patří - přímo se zvířátky v " Lamacentrum ". Setkali se zde se čtyřnohými obyvateli – lamami, ovečkami, kozami, králíky. Všechny si je mohli nakrmit a pohladit. Během programu se děti seznámily s vlastnostmi jednotlivých zvířat, dozvěděli se, co zvířata ke spokojenému životu potřebují, jaký nám přinášejí užitek. Prohloubili si empatii a pozitivní vztah k živým tvorům.

Všem se páteční dopoledne velice líbilo, děti byly v přírodě mezi zvířátky a to je moc bavilo.

Lenka Plevačov

Vážení rodiče,

2. 10. 2019

mé jméno je Monika Langerová a povedu kroužek, na který jste přihlásili svoje děti. Jak už jste byli informováni dříve, první kroužek bude 4.10.2019, ve 14:00 , třídu ještě upřesnim. Končit budeme v 15:00, někdy se nám může bádáni o 5 – 10 minut protáhnout :o).

Družinové děti si vyzvednu z družiny. Děti, které družinu nenavštěvují, vyzvednu alespoň 10 minut před začátkem kroužku u (místo ještě upřesním).

Družinové děti: prosíme, napište dětem do družinových notýsků/na papír Souhlas s uvolněním dítěte na kroužek. Některé paní družinářky jsou velmi striktní a bez písemného souhlasu nám děti z družiny „nepůjčí“. Pokud jde Vaše dítě po kroužku samostatně domů, je nutné mít o tom od Vás písemné potvrzení, jinak ho musím vrátit do družiny.

Co s sebou: na technický kroužek není potřeba nic. Na badatelský kroužek prosíme, vybavte děti pracovním oděvem – nejlepší je staré triko. Někdy se nám během pokusů podaří vyrobit nevypratelné skvrny :o) Na některé lekce se také hodí penál.
Pokud jste nezaplatili hned po přihlášení, platba za kroužek musí být převedena na účet Veselé vědy 3922443389/0800 nejlépe do 30. září, nejpozději však 7 dní od návštěvy první hodiny Veselé vědy. V případě, že nevíte, jaký je variabilní symbol, podívejte se do potvrzení o registraci, které jsme Vám poslali po přihlášení nebo nás kontaktujte emailem na veselaveda@veselaveda.cz.

Prosím, abyste nedružinové děti z kroužku omlouvali formou SMS na můj telefon 777022954

Vážení rodiče, moc se těším na společné experimentování a bádání s Vašimi dětmi. Budu moc rád/ráda za Vaši zpětnou vazbu a zprávu, jak se dětem kroužek líbí.

Krásné dny

Monika Langerová

777022954

langmonk@centrum.cz

Upozornění !!!V pondělí 4. 11. 2019 se konají třídní schůzky.