Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Oznámení!!

8. 4. 2020

= PLATBA STRAVNÉHO =

Prosíme rodiče,aby dočasně zrušili zasílání plateb na stravné (převodem/trvalým příkazem)!

Obnovení plateb bude od měsíce srpna 2020.

Děkujeme za pochopení.

Kontakt na elektronickou přihlášku:

24. 3. 2020

Informace k zápisu do 1. třídy

16. 3. 2020


Ředitelství Základní školy ve Svitávce oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy proběhne v období od
7. dubna do 15. dubna 2020 v souladu s Opatřením MŠMT č.j. 12639/2020-1 následujícím způsobem:
1) Elektronická přihláška:
- na stránkách naší školy je uveden odkaz na elektronickou přihlášku dítěte k zápisu do 1. třídy
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zs-svitavka/KWE015_PrihlaskaZS.aspx?rezim=iframe#

2) Papírová přihláška:
- k vyzvednutí je ve škole v době od 1. 4. – 7. 4. 2020 v době 8 – 12.00 hodin.

Vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku k přijetí do 1. třídy vložte do poštovní
schránky školy v termínu od 7. – 15. 4. 2020.
Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. třídy obdržíte poštou ve dvou tiskopisech, z nichž jeden s podpisem zákonného zástupce odevzdáte do poštovní schránky do 30. 4. 2020.

Vážení rodiče, vážené kolegyně, milí žáci

20. 3. 2020

Děkuji Vám všem za to, jak současnou obtížnou situaci zvládáte. Uvědomuji si, že pro Vás rodiče je náročné postarat se o domácnost a ještě se věnovat domácí přípravě svých dětí. Kolegyním děkuji za operativní zvládnutí zadávání domácích úkolů a jejich průběžného zdokonalování. Věřím, že tuto náročnou situaci zvládneme vzájemnou spoluprací a pochopením.

Mgr. Aleš Antl

Náhradní výuka

19. 3. 2020

Třídní učitelky 1. až 5. ročníku zadávají domácí práci dětem formou zasílání výukových materiálů prostřednictvím třídních webů. Žákům 6. – 9. ročníku jsou studijní úkoly a materiály k domácí přípravě zadávány na adrese: www.dmsoftware.cz.

Povinností žáků je vypracování těchto domácích úkolů a může být součástí jejich klasifikace.

Mgr. Aleš Antl

Žádost o ošetřovné

10. 3. 2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření

školy (mimořádné opatření COVID – 19) vystaví zákonným zástupcům

ZŠ Svitávka, po – pá, 8.00 – 10.00 hod.

Opatření ke koronaviru

10. 3. 2020

Od 11. března 2020 jsou uzavřeny všechny základní, střední a vyšší odborné školy. Zakazují se veškeré společenské, kulturní, sportovní a jiné akce s počtem osob nad 100 lidí.
Termín: do odvolání
Vedení školy

9. 3. 2020

Informace ke koronaviru

9. 3. 2020

Vážení rodiče, škola se řídí pokyny krajského úřadu, krajské hygienické stanice a zřizovatele. Jakmile obdržíme informace, bezodkladně tyto informace předáváme učitelům, žákům a zaměstnancům. Poslední informací bylo Doporučení MŠMT pro školy ke koronaviru Učitelé a vychovatelé dostali pokyn, aby žáky učili mýt si správně ruce a dodržovat pravidla osobní hygieny. Dle lékařů z KHS postačí i obyčejné mýdlo. Denní úklid prostor školy probíhá s použitím dezinfekčních prostředků. Jsme v kontaktu s KHS.

Jakmile obdržíme další informace a pokyny od výše uvedených institucí, bezodkladně budeme tato opatření realizovat.

Odkazy na důležité weby:

Web MŠMT, Web Ministerstva zdravotnictví:

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru Web Státního zdravotního ústavu

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany

Vedení ZŠ Svitávka

LVK 2020 7.+ 8.třída

4. 3. 2020

LVK 2020 7.+ 8.třída

Lyžařského výcviku se zúčastnili žáci 7. a 8. třídy. Uskutečnil se od 9. 2. 2020, kdy jsme se rozloučili s rodiči

a opustili na týden velice rádi školu do 14. 2. 2020, kdy jsme si šli naposled dopoledne zalyžovat na náš denně využitý svah. V neděli po příjezdu na naší chatu „U Jelena“ jsme si zanesli naše lyže do lyžárny, kterou nám zapůjčil Skipark Hraběšice, za což jsme byli velice rádi, protože jsme nemuseli nosit denně lyže z chaty na svah.

PONDĚLÍ

V pondělí nám vůbec počasí nepřálo, takže na lyže jsme ani nešli a pak, když chvíli přestalo pršet, šli jsme

se projít kousek na procházku do okolí Hraběšic.

ÚTERÝ

V úterý jsme byli rozděleni po přezkoušení zvladatelnosti do čtyř družstev. První skupina „květáci“ ve které bylo 7 skvělých lyžařů se dostala hned v úterý dopoledne na velký vlek pod vedením skvělého trenéra a instruktora Jirky Antla. Druhá skupina ještě jezdila stejně jako třetí a čtvrtá dole, ale věřím, že si to také užili, stejně, jako v první skupině. Třetí a čtvrtá skupina jen šlapali, protože přejížděli jen ze strany na stranu a to za pomoci učitelů.

STŘEDA

Ve středu se dostala na velký vlek i druhá skupina „brokolice“ v počtu 7 lyžařů a úžasná paní učitelka Jitka Sobotková. Ti to ze začátku neměli lehké, ale zvládli to jako profíci a sjeli celý svah. Poté jeli ještě jednou a pak zase trénovali a pilovali dole. Třetí a čtvrtá skupina se pořádně zlepšovala na to, že v úterý sotva za pomoci učitelů jezdili jen ze strany na stranu, tak ve středu už jezdili i na malém vleku.

ČTVRTEK

Ve čtvrtek se první a druhá skupina zdokonalovala na velkém svahu. Pan ředitel Aleš Antl, který měl čtvrtou skupinu, vyvezl čtyři zástupce ze třetí a čtvrté skupiny až nahoru za pomoci první skupiny, která

s nimi jela na vleku. Ostatní byli dole na malém svahu. Se zbytkem třetí a čtvrté skupiny byla paní učitelka

Lenka Plevačová.

PÁTEK

V pátek dopoledne jsme si šli naposledy zajezdit a užít si posledního sněhu, který už byl stejně jen na svahu a kolem bylo bláto. Květáci (první skupina) s Jirkem dělali kumprštyky, brokolice (druhá skupina) s paní učitelkou Sobotkovou zdatně sjížděli svah a k zástupcům třetí a čtvrté skupiny se přidal ještě jeden lyžař a jeli párkrát na rozlučku velký svah zase s první skupinou a panem ředitelem Antlem. Potom jsme se rozloučili všichni se svahem a šli jsme na oběd. V odpoledních hodinách po našem posledním obědě jsme se zpět “nastěhovali” do našeho autobusu, který na nás čekal přímo před chatou. Rozloučili jsme se

s chatou a jeli DOMŮ. Před školou už na nás čekaly davy rodičů a těšili se na náš návrat. Poté jsme se rozloučili s učiteli a jeli jsme všichni domů.

Myslím si, že všem učitelům i paní zdravotnici patří VELKÉ DÍKY.

Zuzka Hrdličková

Upozornění !!!Vážení rodiče, domácí úkoly pro žáky II. stupně jsou k dispozici na stránce: www.dmsoftware.cz