Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Vážení rodiče,

13. 10. 2020

na základě opatření vydaných vládou ČR ze dne 12. 10. 2020 bude

od středy 14. 10. 2020 provoz základní školy uzavřen.

Pro žáky I. a II. stupně bude povinné distanční vzdělávání. V případě technických problémů s připojením se obraťte na Mgr. Jitku Sobotkovou – 731 321 389.

Žáci I. stupně: distanční vzdělávání do 23. 10. 2020

předpokládaný nástup do školy – 2. 11. 2020

Žáci II. stupně: nástup do školy bude upřesněn dle dispozic MŠMT

Podzimní prázdniny: 26. 10. – 30. 10. 2020 (distanční výuka nebude probíhat)

Další případné aktuální informace se dozvíte ze stránek školy – zssvitavka.com.

Aleš Antl - ŘŠ

Sběr starého papíru

13. 10. 2020

Ve středu 7. října 2020 proběhl sběr starého papíru ve Svitávce. Akce se jako každoročně chopila ZŠ Svitávka, kdy žáci 2. stupně se svými učiteli obešli v rozdělených trasách městys a posbírali nachystané a svázané papíry u domů. Nejenže si protáhli tělo při dobře vykonané práci, ale i udělali něco pro životní prostředí. I přesto, že se tady třídí ve velkém, někteří lidé schovali staré časopisy a noviny pro školáky, aby si mohli uvědomit přínos a důležitost takového třídění. Děkujeme všem, kteří nachystali papír před domy, také těm, kteří jej dovezli až do školy a také OÚ Městyse Svitávka, který zajistil odvoz ze vzdálenějších lokalit. Děkujeme!

Mgr. Marcela Houdková

Vážení rodiče,

9. 10. 2020

v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 s účinností od 12. října do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území ČR následující:

1) U 1. stupně základní školy se stávající režim nemění (hudební výuka dále pokračuje, ovšem bez zpěvu, režim sportovní činnosti se nemění).

2) U 2. stupně základní školy se zavádí střídavá výuka:

týden 12. – 16. 10. 2020: prezenční výuka 6. + 7. třída dle rozvrhu

distanční výuka 8. + 9. třída

týden 19. – 23. 10. 2020: prezenční výuka 8. + 9. třída dle rozvrhu

distanční výuka 6. + 7. třída

Doba pro odebrání obědů ve školní jídelně pro distanční výuku: 10.45 – 11.15hod.!!

3) Školní družina funguje za stávajících podmínek.

Aleš Antl - ŘŠ

Sběr starého papíru

2. 10. 2020

Žáci Základní školy ve Svitávce provedou ve středu 7. 10. 2020 sběr starého papíru v době od 13.00 do 15.00 hodin. Žádáme spoluobčany, aby sběr dopravili do školy, nebo ho ve svázané formě nachystali před své domy.
Děkují a na spolupráci se těší žáci Základní školy.

Ředitelské volno

23. 9. 2020

Na pátek 25. září 2020 vyhlašuji ředitelské volno z organizačních důvodů.
A. Antl - ŘŠ

Od čtvrtka 10.9.2020 všichni žáci musí mít do školy povinně 2 ochranné roušky.

9. 9. 2020

Obecné informace k provozu školy

19. 8. 2020

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, skupinách.

Od 1. září 2020 se předpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen „rouška“) v prostředcích hromadné dopravy a ve veřejných prostorách (škola).

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen s vyjímkou zákonných zástupců žáků 1. třídy a v odůvodněných případech.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření, nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat, bude-li toto vyhlášeno.

Školní stravování bude zajištěno bez omezení za zvýšených hygienických podmínek.

Školní družina bude mít provoz bez omezení.

Svitávka 18. 8. 2020 …………………………

Mgr. Aleš Antl - ŘŠ

Zahájení školního roku

19. 8. 2020

UPOZORNĚNÍ / ZMĚNA CEN STRAVNÉHO

24. 7. 2020

Milí rodiče,
z důvodů rostoucích nákladů na nákup potravin se od 1.8.2020 navyšuje v naší školní jídelně cena obědů o 2,-Kč.
Pravidelné měsíční platby za stravné tedy budou činit:

Žáci : 7 - 10 let 23,- ( 483,- )
11 - 14 let 25,- (525,- )
15 a více let 27,- ( 567,- )

Zaměstnanci: 27,-
Cizí strávníci : 69,-


Vedoucí jídelny

Kejíková

Vážení rodiče,

28. 6. 2020

děkujeme Vám za spolupráci, trpělivost a pochopení při distančním vzdělávání v předcházejícím období a přejeme Vám i Vašim dětem pohodové prázdniny.
Mgr. A. Antl

Upozornění !!!Vážení rodiče, ve škole se objevily vši, žádáme Vás o úzkou spolupráci. Děkujeme