Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Pozvánka na Ekojarmark

30. 12. 2018

Přehazovaná

3. 4. 2019

V úterý 26. března a ve středu 27. března jsme se zúčastnili turnaje v přehazované. Hrálo se ve třech tělocvičnách a postupovaly vždy dva týmy do semifinále. V mladších žákyních se nám nepodařilo postoupit, ale ve starších bylo velmi dobré skóre. Čtyři zápasy jsme vyhráli a jeden skončil remízou. Čekalo se na poslední zápas, který rozhodoval o našem postupu. A my postoupili!!! Další zápas znamenal prohru s družstvem, které se stalo vítězem celého turnaje. I tak jsme hráli s radostí.

Jitka Sobotková

Lysické sluníčko

27. 3. 2019

Ve středu 6. 3. 2019 proběhla recitační přehlídka „O lysické sluníčko“ na ZŠ Edvarda Beneše v Lysicích. Soutěže se zúčastnilo přes 70 soutěžících z 1. a 2. stupně. Recitovali žáci ze ZŠ Kunštát, Boskovice, Bořitov, Lipůvka, Rájec-Jestřebí, Drnovice, Vísky, Lysice, Lomnice a Svitávka. Naši školu reprezentovaly tyto dívky: Jitka Skřičková (2. tř.), Karolína Kotoučková (3.tř.), Justýna Kučerová (4.tř.), Eliška Hrušková (4. tř.) a Simona Kohoutková (9. tř.), která si přivezla diplom za 3. místo ve své kategorii. Všem zúčastněným přejeme, aby jim láska k poezii a próze vydržela co nejdéle.

Mgr. Marcela Houdková

Vítání jara

27. 3. 2019

Vítání jara a vynášení Moreny je starý slovanský, pohanský zvyk z 9.století, kdy se Morena odnášela k řece a utopila, aby nastalo jaro, období hojnosti a zvítězil život nad smrtí.

Letos se vynášení Moreny uskutečnilo v pondělí 25. 3. 2019. Mateřská škola vyrobila krásnou figurínu Moreny, která je symbolem zimy. Průvod s Morenou vyrazil od školky, před budovou základní školy se připojili další děti a jejich rodiče a všichni společně za zpěvu písně ,,Hej Morena´´ pokračovali až na most do parku, kde byla Morena za asistence místních hasičů zapálena, hozena do řeky a tradičně utopena. Počasí bylo značně proměnlivé, slunce se střídalo se sněhovými přeháňkami, zima se bránila zuby nehty. O to příjemnější byl návrat do budovy školy, kde byly připraveny zajímavé dílničky pro děti i pro jejich rodiče. Program byl pestrý- výroba velikonoční či jarní dekorace v dílničce Dostálových, pletení pomlázek, zdobení perníčků, malování skleněných kraslic nebo výroba dekorace s vlněnými bambulkami, kterou připravilo RC Ferda. Dále mohli všichni návštěvníci zhlédnout výrobu drobných ozdobných skleněných předmětů a figurek, kterou prezentovala výtvarnice z galerie Skleněnka, sídlící v Březině u Tišnova. Každý návštěvník měl možnost si zakoupit nějaký výrobek a odnést si domů kousek jara v podobě svěží jarní dekorace či příjemný pocit ze setkání s přáteli. I letos na všechny čekalo výborné občerstvení v kavárně, kde si jistě každý, kdo tam zavítal, vybral něco dobrého. Obsluhu kavárny zajistila 9.třída.

Děkujeme všem, kteří nějakým způsobem přispěli ke zdárnému průběhu akce nebo ji sami obohatili svými výrobky, svou prací nebo jen tím, že přišli. Přejeme všem pěkné jarní dny.

Mgr. Hana Kroupová

Anglicko-české divadelní představení v Blansku

26. 3. 2019

Ve čtvrtek 14.3. se 9. třída a několik žáků 8. třídy vydali do Blanska na anglicko-české divadelní představení s názvem Last Wish (Poslední přání), které odehrálo Divadelní centrum Zlín - inspirovali se volně pohádkou Jana Wericha. Toto představení bylo určené pro žáky vyššího stupně.

Před začátkem jsme byli trošku napnutí a zvědaví, jak bude představení probíhat, kolik angličtiny uslyšíme, atd. Příjemným překvapením bylo, že opravdu většina se odehrála v angličtině, česky jsme mohli slyšet jen vypravěče a několik dialogů. Celé představení bylo doplněno hudbou, odehráli ho 3 herci, kteří střídali různé role. Dialogy byly vtipně doplněny a zaměřené tak, aby naše náctileté žáky zaujaly.

Pro žáky to byla šance slyšet angličtinu zase trochu jinak a jinde než ve škole. Pro mnohé to snad byla výzva, že stojí za to se cizí jazyky učit a poznávat tak svět a kulturu dalších lidí.

Mgr. Markéta Letfusová, Mgr. Hana Kroup

Zayferus

21. 3. 2019

Ve středu 13. 3. k nám zavítala společnost na ochranu dravých ptáků Zayferus. Veškeré finance na provoz získávají vlastní činností. Kromě ukázek letu dravých ptáků v Lednickém parku, zachraňují i nemocné dravce a vrací je znovu do volné přírody. I naši žáci se tedy mohli dozvědět spoustu nových informací o těchto opeřencích, zasoutěžit si o krásné ceny a hlavně podívat se na tato krásná zvířata z blízka. Pro hodně z nás to byl silný zážitek.

Mgr. Eva Koudelková

Holokaust – události, na které nesmíme zapomenout

21. 3. 2019

Holokaust je jeden z nejhorších skutků, které lidstvo spáchalo. Násilí mezi lidmi, zejména za válek, probíhalo odnepaměti. Nicméně takto důmyslnou a promyšlenou likvidaci určitých skupin lidí předčilo v historii máloco. Hitler a nacisté chtěli během 30. let a 2. světové války zlikvidovat Židy, Romy, Slovany a další nějakým způsobem nepohodlné skupiny.

K tomuto tématu, k výročí osvobození Osvětimi (27. ledna 1945) a k výročí zavraždění tisíců lidí terezínského rodinného tábora v Osvětimi – Birkenau (8. - 9. 3. 1944) jsme zaměřili několikatýdenní práci žáků 8. a 9. třídy. Žáci se nejprve v hodinách dějepisu, občanské výchovy a literatury seznámili s pojmem holokaust, s tím, jak Židé a jiné perzekuované skupiny lidí žili v koncentračních táborech a zejména v Osvětimi. Téma jsme zaměřili i regionálně, kdy se žáci zúčastnili prohlídky Židovského města v Boskovicích. Během prohlídky zazněly informace o způsobu života Židů, jídle, bydlení uvnitř ghett, historickém vývoji čtvrti v Boskovicích. V synagoze a mikve se dozvěděli o náboženských rituálech a zvycích. 15. 3. 2019 jsme s žáky navštívili přímo koncentrační tábor v Osvětimi. Jak se dá vlastně tato exkurze zhodnotit? Obtížně… Počasí? To vyšlo pro Osvětim příznačné - pošmourné, větrné. Průvodci? Byli výborní. Zážitky? …silné…

Mgr. Radka Havelková

Sami žáci to zhodnotili takto:

Žákyně 9. třídy:

… Po příjezdu k branám Osvětimi mě ihned zamrazilo. Ta představa, že zde pár desítek let zpět bylo vězněno a týráno tolik lidí. Ty domy a to prostředí. Představa, že po těch schodech chodí někdo, kdo váží jen asi 30 kilo. Otřesné … Myslím si, že návštěva Osvětimi se mnou docela dost otřásla, ale jsem ráda, že jsem jela.

Žák 9. třídy:

… V Osvětimi mi ze všech věcí, které jsem viděl, nejvíce naskakovala husí kůže u osobních věcí po zavražděných lidech. A také hlavně u fotek lidí, kteří v Osvětimi zemřeli. … Hodně lidí si teď aspoň zčásti dokáže představit utrpení lidí v Osvětimi.

Žákyně 8. třídy:

…vzali život malým dětem, které mohly prožít krásný život. Bez lítosti je zavřeli do plynové komory…

…Nejhůře mi popravdě bylo, když jsme vstoupili do první plynové komory, vedle níž bylo krematorium, protože jsem tam úplně viděla ty lidi, kteří se odtud chtěli dostat a nedostali se. Tam je to hrozný pocit. Nedokážu si představit, že bych tu měla být.

Žák 8. třídy:

… Nevíce mě překvapilo, jak nacistické Německo mělo všechny budovy a komplexy promyšlené. ...

Žákyně 8. třídy:

… Velmi emotivní byly obrázky skutečných lidí, kteří v Osvětimi zemřeli. Je až neuvěřitelné, že na místech, kde jsme šli s naší třídou, zemřelo a trpělo 1,3 mil. lidí a pravděpodobně i třikrát víc. …

Téma holokaustu uzavřeme po zhotovení závěrečných projektů. Náměty prací budou různé dle zájmů žáků - osobnosti holokaustu, Židé a jejich tradice, pietní místa holokaustu atp.

Žáci a učitelé

Oslavte s námi Den Zem

10. 3. 2019

Ekotým ZŠ Svitávka připravuje u příležitosti Dne Země řadu aktivit zaměřených na ekologii. Žáci se v dubnu ve vyučování zaměří na environmentální výuku, na využití a zpracování odpadových materiálů, ale i na problematiku používání palmového oleje. Již tradičně provedou v obci jarní sběr papíru a vydají se sesbírat plastový odpad z okolí vodních toků a cest.

Na závěr oslav zveme všechny na Ekojarmark ZŠ, který se bude konat 26. 4. 2019.

Na programu bude např. Netradiční módní přehlídka, vyrábění tašek ze starých triček, vyhlášení soutěže dětí a rodičů o nejlepší výrobek z odpadového materiálu, odborná přednáška o palmovém oleji či informace o bezobalovém nakupování aj...

Na vaši účast se těší žáci ZŠ.

Vítání jara

10. 3. 2019

V pondělí 25. 3. 2019 proběhne ve Svitávce ve spolupráci s RC Ferda, MŠ Svitávka, ZŠ Svitávka a Městys Svitávka akce „ Vítání jara – vynášení Moreny “. Průvod bude zahájen v 16:OO u MŠ Svitávka, pak se všichni, s Morenou v čele, přesunou ke škole, kde se přidají školní děti a rodiče. Průvod bude zakončen vhozením Moreny do vody z mostu u vily. Poté budou následovat dílničky v přízemí ZŠ Svitávka, výroba skleněnek, jarních dekorací – manželé Dostálovi, RC Ferda. Těšíme se na hojnou účast.

Žáci a pracovníci ZŠ Svitávka

Florbal - okresní kol

24. 2. 2019

Dne 19. února 2019 se konalo ve sportovní hale na Údolní v Blansku okresní kolo ve florbale. Zúčastnilo se celkem 11 družstev z okolních škol. Ve skupině jsme sehráli dva zápasy, které nás posunuli do dalších kol a nakonec jsme se probojovali až do finále. Ve finálovém zápase proti nám nastoupilo družstvo ze ZŠ Křtiny. Zápas skončil na nakonec 4:1 pro ZŠ Křtiny. Druhé stříbrné místo bylo zasloužené. Vyhráli ti lepší, ale my jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit a zasoutěžit si. Kluci s velkým pohárem a diplomem odjížděli z Blanska unaveni, ale šťastni co dokázali. Naši školu reprezentovali:Adam Juřek, David Juřek, David Rauš, Matěj Procházka, Petr Včelík, Radim Jokeš, Jakub Dražek, Jáchym Pleska, Martin Skřička,Vojta Bílek. Všichni kluci zaslouží velkou pochvalu za předvedenou hru. Snažili se a bojovali o každý míček. Dobře zachytal Matěj Procházka, kterého potom v brance střídal Martin Skřička. Touto cestou chci poděkovat všem chlapcům za skvělou reprezentaci školy.

Lenka Plevačov

Upozornění !!!V pátek 26. 4. 2019 od 15.00 hodin se koná Eko - jarmark.