Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

ŠKOLNÍ JÍDELNA OZNAMUJE

4. 8. 2021

PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 BUDOU K VYZVEDNUTÍ

V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY U VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ

V OBDOBÍ OD 18. 8. 2021 DO 31.8.2021 VŽDY OD 8:00 hod. DO 10:00

PLATBA STRAVNÉHO

PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE NA STRÁNKÁCH ŠKOLY

-- ORGANIZACE ŠKOLY – ŠKOLNÍ JÍDELNA --

----------------------------------------------------------------------

Trvalý příkaz – při platbě TP musí být obědy uhrazeny do 25 dne v měsíci na účet školy.

Částka 550,- Kč / žák

Variabilní symbol : vyžádat v kanceláři ŠJ

Popis platby: jméno žáka

Platba vždy měsíc dopředu ( v srpnu na září atd.)

Inkasní platba – bezhotovostní platební styk formou svolení k inkasu z účtu na účet.

Ve své bance je třeba zřídit ,,svolení k inkasu,,

ve prospěch účtu školy 86 – 1159530227/0100

Limit pro inkasní srážku bude 550,-Kč (týká se pouze žáků )

Variabilní symbol : vyžádat v kanceláři ŠJ

Rodič odevzdá v kanceláři ŠJ svolení k inkasu nebo zašle

na e-mailovou adresu : sjkejikova@seznam.cz

První zálohová platba je vyšší ( 550,-Kč ),sráží se v měsíci srpnu.

Další platba bude v měsíci říjnu za září. Budou sraženy již pouze

odebrané obědy.

Hotovostní platba – provádí se v kanceláři ŠJ od 1 dne v měsíci do 20 dne v měsíci

Vážení rodiče,

28. 6. 2021

děkujeme Vám za spolupráci při distanční výuce v letošním mimořádném roce a přejeme Vám hezkou dovolenou.
A. Antl - ŘŠ

Branné cvičení

25. 6. 2021

Na naší škole proběhlo letos branné cvičení ve čtvrtek dne 17.5. Během celého dopoledne čekala na žáky zajímavá trasa vyznačená fáborky vedoucí podél potoka Semíče směrem k Míchovu a spousta úkolů na jednotlivých stanovištích. Děti měřily své síly jak ve znalostech, tak dovednostech. Na jednotlivých stanovištích je čekaly tyto úkoly- zdravověda, dopravní výchova, hod na cíl, IZS a jeho složky, poznávání fauny a flóry, skákání v pytli a střelba ze vzduchovky. Každé družstvo složené ze žáků různých tříd získávalo na jednotlivých stanovištích body a dále se jim započítával čas, na stanovištích pomáhali pedagogům a panu školníkovi žáci deváté třídy. První tři družstva čekala sladká odměna.

Cvičení se vydařilo, děti měly možnost strávit dopoledne v krásné přírodě vonící senem a bezem ve společnosti svých kamarádů, zažít spoustu legrace, dobrodružství při hledání správné cesty k cíli a zároveň si vzájemně pomáhat, podpořit se a hlavně se fyzicky zocelit.

Mgr. Hana Kroupová

Vážení rodiče,

22. 6. 2021

informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná v úterý 29. 6. 2021 od 16.00 v přírodní učebně na školním dvoře. Vstup na školní dvůr přes hnědou bránu.
Mgr. J. Skřičková - třídní učitelka
Mgr. A. Antl - ředitel školy

Výsledky voleb zástupců zákonných zástupců do školské rady ZŠ Svitávka

16. 6. 2021

V pondělí 14. 6. 2021 se uskutečnily volby zástupců do školské rady, kam se přihlásili tito rodiče:

p. Lucie Aronová

p. Alžběta Dvořáčková

p. Marcela Dyčková

p. Tereza Hrudková

p. Jaroslav Kuben

p. Monika Školná

Celkem se voleb zúčastnilo 80 rodičů, kteří odvolili s těmito výsledky:

p. Lucie Aronová byla zvolena 60 hlasy

p. Marcela Dyčková byla zvolena 59 hlasy

p. Tereza Hrudková získala 15 hlasů

p. Alžběta Dvořáčková získala 11 hlasů

p. Jaroslav Kuben získal 11 hlasů

p. Monika Školná získala 4 hlasy

Blahopřejeme paní L. Aronové a M. Dyčkové a těšíme se na spolupráci.

A. Antl - ŘŠ

Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. června 202

9. 6. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. 6. 2021 bylo vydáno následující:

§ Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (přestávky, příchod a odchod ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Svitávka 8. června 2021 A. Antl

Třídní schůzky.

1. 6. 2021

V pondělí 14. 6. 2021 se konají třídní schůzky, na kterých bude provedena volba zástupců zákonných zástupců do školské rady. O práci ve školské radě projevili zájem tito zákonní zástupci:
Lucie Aronová
Alžběta Dvořáčková
Marcela Dyčková
Tereza Hrudková
Jaroslav Kuben
Monika Školná
Způsob volby: na volebním lístku zaškrtnete dva kandidáty a volební lístek vložíte do hlasovací urny. Za rodinu hlasuje zákonný zástupce 1x.

A. Antl - ŘŠ

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

19. 5. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. 5. 2021 bylo vydáno následující:

§ na ZŠ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací

§ frekvence antigenního testování je stanovena na 1x týdně

§ homogenita tříd a skupin není povinná

§ nošení ochrany dýchacích cest zůstává v platnosti

§ provoz školních jídelen pokračuje ve stávajícím režimu

§ školní družina pokračuje také ve stávajícím režimu

18. 5. 2021 A. Antl - ŘŠ

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

13. 5. 2021MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 10. května 2021 bylo vydáno následující:

· na území celé ČR se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací

· na území jihomoravského kraje pokračuje rotace tříd 2. stupně

· na území celé ČR se ruší homogenita skupin ve školních družinách

· ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí

· žáci I. stupně se testují 1x týdně, žáci II. stupně se testují 2x týdně AG testy

· ve vnitřních prostorách škol nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst


12. května 2021 A. Antl - ŘŠ

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021

5. 5. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. 5. 2021 bylo vydáno následující rozhodnutí:

Na základních školách se umožňuje přítomnost žáků II. stupně formou rotační výuky: lichý týden – 1., 2., 5., 8., 9. ročník, ŠD pro 1., 2. třídu

sudý týden – 3., 4., 6., 7. ročník, ŠD pro 3. třídu

Žáci I. stupně se testují 1x týdně, žáci II. stupně 2x týdně.

Školní jídelna je v normálním provozu.

Povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve vnitřních prostorách škol zůstává v platnosti.

5. 5. 2021 A. Antl - Ř

Upozornění !!!Úřední den o prázdninách: pondělí 8.00 - 10.00 hodin. Nástup do školy 1. září 2021.