Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Výlet do Prahy

5. 11. 2018

V pátek jsme se třídou vyrazili na výlet do Prahy. Těšila jsem se tak, že jsem nemohla ani dospat.

Cestovali jsme vlakem. Byla to veliká legrace. Po příjezdu do Prahy na nás na nádraží čekala průvodkyně. Provedla nás Prahou a ukázala nám spoustu nádherných míst. Naší první zastávkou bylo Václavské náměstí, kde jsme obdivovali sochu Svatého Václava. Poté jsem poprvé jela metrem. Další zastávkou byl Pražský hrad. Nikdy jsem si nemyslela, že je tak velký. Navštívili jsme katedrálu Sv. Jiří a Chrám Svatého Víta, kde jsme obdivovali stříbrnou hrobku Jana Nepomuckého. Dále jsme viděli dveře, za kterými se ukrývají korunovační klenoty. K jejich otevření je třeba, aby se sešlo sedm významných osob, z nichž každá střeží jeden klíč, například prezident, primátor města Prahy, atd. Prohlédli jsme si i Zlatou uličku, kde se mi líbil domeček pražské čarodějnice a jasnovidky, kterou zabili nacisté, jelikož předpověděla konec Třetí říše. Navštívili jsme i hladomornu Daliborku, ve které byl vězněn Dalibor. Z mučících nástrojů šel strach. Navíc na začátku se na nás zubila kostra.

Pak následovala krátká přestávka v McDonaldu, kde jsme se občerstvili a vyrazili jsme ke Karlově mostu. Moc se nám líbily sochy, které na něm stojí. V místech, kde shodili tělo Jana Nepomuckého do Vltavy je křížek, kde jsme si mohli něco přát.

Poslední památkou byl Orloj na Staroměstském náměstí, vyčkali jsme na celou hodinu, kdy začal odbíjet a viděli všechny figurky v čele se smrtkou, která zvonila.

Před odjezdem jsme ještě navštívili stánek se suvenýry, kde jsme si koupili něco na památku.

Výlet se nám strašně moc líbil a děkujeme paním učitelkám, že nás na něj vzaly.

Justýna Kučerová, IV. třída

PRAHA

5. 11. 2018100 let naší republiky – to je velké téma, kterým jsme se ve škole zabývali celý měsíc. Aby ne – vždyť se dá slavit jen jednou za sto let! Jistě jste si všimli povedené výstavy projektů jednotlivých tříd na školní chodbě.

Pro děti 3. a 4. třídy vše vyvrcholilo v pátek 26. října, kdy jsme se vydali do hlavního města a měli tak možnost nasát slavnostní atmosféru a vidět na vlastní oči některé národní symboly – sochy, vlajky, kostely….a mnoho dalšího. Takto tento den zaznamenala Jana Jeřábková a Vítek Melša:

V pátek 26.10.2018 jsme jeli se školou na výlet do Prahy. Jeli jsme vlakem asi tři hodiny. Když jsme vystoupili, na nádraží nás přivítala paní průvodkyně, která nás provázela celou Prahou. Začali jsme tím, že jsme viděli sochu sv. Václava. Poté jsme vstoupili do metra a jeli jsme na Malostranské náměstí, odkud jsme šli na Pražský hrad. Pak jsme šli na Staroměstské náměstí a viděli jsme orloj. Po cestě jsme si koupili něco na památku. A pak jsme šli zpátky na vlak, ve vlaku jsme si odpočinuli a těšili se domů. Na konci nás přivítali naši rodiče.

A další děti měly tyto zážitky:

- V Praze mě překvapili bezdomovci a bezpečnostní kontrola.

- Líbila se mi Vltava a lodě, co po ní pluly.

- Líbily se mi mučící nástroje (v Daliborce).

- V Praze je Mekdonald a Káefcé.

Prostě zážitků mnoho a bude na co vzpomínat. Máme radost, že se výlet uskutečnil a měl smysl.

Jablkobraní 19.10.2018

5. 11. 2018

Na tuhle tradiční akci jsem se těšil. Byl jsem rád, že jsem se po delší době mohl podívat do školy a potkal se s kamarády. Baví nás chodit spolu po dílničkách a mezitím se chodit občerstvovat do kavárny. Třeba jsme si rádi a s chutí udělali jabka v županu. Taky jsme si vyrobili povoskovaný ubrousek na svačinu. Pro bratrance jsem vyrobil dárek k narozeninám – potištěný látkový vak na záda (s traktorem). Brácha zase vyrobil dárek pro babičku – ježka se šiškami místo bodlin. Myslím, že je dobře, že rodinné centrum Ferda spolu se školou vymysleli takovou prima akci, už se těším na příští rok!

Filip Skřička

Stolní tenis

2. 11. 2018

Dne 23. 10. 2018 jsme se vydali do Žďárné, abychom poměřili síly s ostatními školami ve stolním tenise. Za mladší žáky ze ZŠ Svitávka se vypravili - J. Pleska, V. Odehnal, J. Fiala, R. Kubín, za starší chlapce - M. Dvořáček, M. Kotek, P. Valoušek a za starší dívky – V. Katolická a K. Janderová. Výsledky byly následující- mladší žáci skončili na 5. místě ze 7, starší dívky obsadily také 5. místo z 8 a starší chlapci se umístili na 5. příčce z 11. I když jsme nezískali medaili, všichni nasbírali hodně zkušeností a neztratili radost ze hry a chuť zlepšovat se ve svém výkonu.

Mgr. Jitka Sobotková

Kino Doubravice

31. 10. 2018

V pátek se vypravil 2. stupeň naší školy vlakem do Doubravice, kde byl promítán dokumentární film ke 100. výročí založení republiky. Děti mohly zhlédnout na velkém plátně dobové fotografie, sestřihaná videa, a mohly si tak udělat představu, jak to vypadalo před 100 lety v některých velkých městech naší republiky. Doplnily si také znalosti, které získaly vyhledáváním informací při celoškolním projektu k tomuto výročí. Co je možná překvapilo, bylo to, že se ze založení samostatné republiky neradovala celá země. Na některých pohraničních místech, Jihlava, Břeclav, …, s oslavami nespěchali kvůli silné převaze německého obyvatelstva.

Po skončení promítání se všichni vydali zpět směr Svitávka, a protože bylo pěkné počasí, vyšli pěšky do Skalice nad Svitavou a pak vlakem domů. Věříme, že tento film propojený s procházkou podzimní krajinou utvrdí ve všech lásku k přírodě, vlasti, ke svobodné republice.

Mgr. Marcela Houdková

Naše republika slaví 100. narozeniny!

27. 10. 2018

Je téma celoškolního projektu k připomenutí výročí vzniku první republiky.

Každá třída si vybrala téma, které v průběhu září a října zpracovávala. První třída vyrobila české vlajky a zmínila symboliku národních barev. Druhá třída přiblížila historický vývoj našeho státu od počátku až k dnešním dnům. Vytvořila tak časovou osu s nejdůležitějšími momenty české historie. Třetí a čtvrtá třída všem připomněla slova a autory české hymny. Pátá třída měla jako téma své práce Tomáš Garrigue Masaryk v Boskovicích.

Druhý stupeň zpracovával první republiku hlavně z pohledu běžného života. Sedmá třída nás seznámila s osobnostmi prvorepublikového filmu a divadla. Osmá třída se zaměřila na významné osobnosti vědy a průmyslu. A devátá třída zpracovala téma každodennosti, sportu a módy. Velice zajímavé pak bylo jejich srovnávání prvorepublikových platů a cen s platy a cenami současnými.

Šestá třída objasňovala pojmy stát a demokracie.

Všechny práce jsme společně prezentovali ve čtvrtek 18.10. Nyní jsou vystaveny v přízemí budovy školy.

Všem žákům a učitelům děkujeme za důstojné připomenutí důležitého výročí naší republiky.

Žáci 8. třídy

9. třída v Praze

26. 10. 2018

Připomínáme si 100. výročí vzniku České republiky. Mnoho významných událostí a mezníků je spojeno s naším hlavním městem. Tak jsme sebrali odvahu a využili akční jízdenky, vstupenky, krásného počasí a vyrazili jsme si prohlédnout aspoň některá významná místa na vlastní oči. Těšili jsme se. Naše cestování začalo už v 5 hodin ráno. Všichni to zvládli, nikdo nezaspal a v 8 hodin už bylo vidět hlavní nádraží.

Na Václavském náměstí jsme sedli na metro, přesun na Hrad proběhl beze ztrát. Prošli jsme kontrolními rámy a šťastně se shledali s paní průvodkyní. Prohlídka s ní by byla bývala fajn, kdyby nebylo všude tolik lidí. Pořád do nás někdo strkal a výklad nebylo moc slyšet. V poledne jsme poděkovali, rozloučili se a vydali se pomalu zpět, tentokrát pěšky - přes Karlův most, Staroměstské náměstí, Havelský trh a Prašnou bránu k hlavnímu nádraží. Všude bylo co obdivovat - nekonečné množství zahraničních turistů, vysoké ceny, krásné obchody, drahá auta, známé tváře.

Pouze v Praze měli starší chlapci jedinečnou možnost navštívit internetovou kavárnu Zetko, což také udělali. Děvčatům doslova vyrazil dech obří jednorožec v hračkářství Hamleys. Zbývající peníze se utratily a síly na zpáteční cestu byly načerpány při rozchodu v obchodním centru. Potom nám chvilku trvalo, než jsme se zorientovali na hlavním nádraží, ale podařilo se nám obsadit rezervovaná místa ve správném vlaku. A v 9 hodin večer byli už všichni unaveni, ale spokojeni doma.

Zdatní cestovatelé 5. a 9. třídy a jejich pedagogický dozor

Moravský kras

22. 10. 2018

Projektový den 2. třídy - Učíme se s netopýry, byl zaměřen na poznávání života netopýrů. Žáci po zhlédnutí pohádky o Netynce – netopýří holčičce, poznávali přírodniny pomocí čichu a při hře zkoušeli orientaci v prostoru pouze sluchem – jako netopýři. Prošli si expozici Domu přírody, seznámili se s prostředím, kde netopýři žijí. Porovnávali hmotnost živočichů. Nahlédli i do jeskyní a hledali možný úkryt netopýrů v přírodě. Po celou dobu byli zapojeni všichni žáci a všichni hodnotili program kladně. Následující den jsme si ve škole nové poznatky zopakovali. Největší zážitek měli z vlastních prožitků při použití čichu a sluchu. Pamatovali si spoustu nových informací o životě netopýrů.

Žáci 4. třídy se zúčastnili výukového programu Svět pravěkých lovců. S pomocí lektora prošli expozici domu přírody Moravského krasu a zaměřili na poznávání života pravěkých lovců. Po jejím zhlédnutí se vydali v jejich stopách na loveckou výpravu do okolí propasti Macocha. Vyzkoušeli si lov oštěpem. Nahlédli do jeskynního příbytku. Žáci si upevnili a rozšířili poznatky o pravěku. Ocenili zejména možnost vyzkoušet si lov na soba, pobyt v přírodě a věrné modely pravěkých lovců.

Mgr. D. Mašková, L. Plevačová

Přespolní běh

4. 10. 2018

Ve čtvrtek 27. září 2018 se naše škola zúčastnila okresního přeboru v přespolním běhu ve Žďárné. Naši školu reprezentovali tito žáci: mladší dívky – M. Dokládalová, V. Jílková, E. Dvořáková, A. Vávrová, starší dívky – S. Kohoutková, K. Paráková, J. Šacherová, T. Wetterová, mladší hoši – J. Fiala, R. Kubín, V. Odehnal, I. Peňáz, J. Pleska, starší hoši – M. Dvořáček, M. Hanák, M. Kotek a M. Randula. Sice jsme nevybojovali žádnou medaili, ale všichni žáci předvedli na těžké trati maximální výkony a zaslouží pochvalu. Děkuji všem žákům za vzornou reprezentaci školy.

Aleš Antl

Sběr starého papíru

3. 10. 2018

Žáci Základní školy ve Svitávce provedou dne 10. 10. 2018 sběr starého papíru. Sběr se uskuteční od 13.00 do 16.00 hodin. Žádáme spoluobčany, aby sběr dopravili do školy nebo ho ve svázané formě nachystali před své domy, a tak podpořili školu, školní Ekotým a životní prostředí našeho regionu.
Děkují a na spolupráci se těší žáci základní školy.

Upozornění !!!Vážení rodiče, z provozních důvodů vyhlašujeme ředitelské volno na tyto dny: středa 14. 11. 2018 čtvrtek 15. 11. 2018 pátek 16. 11. 2018 Vedení školy