Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Sběr plastů

9. 5. 2018

Jako ekoškola už několik let pořádáme akci „SBĚR PLASTŮ“. I letos jsme se celá škola vydala sbírat plasty v našem okolí, konkrétně naše třída (9. tř.) od školy vyrazila směrem Podhradí. A jaký byl náš cíl? Dojít ke studánce. Cestou jsme si opekli špekáčky, někteří poprvé v životě vylezli na posed a ti méně připravení se popálili o kopřivy. Po příchodu ke studánce jsme vyfotili společnou fotku pro paní učitelku Rehovou a spodní cestou se vydali zpět. A právě tam jsme nasbírali nejvíce odpadků, dohromady to byly plné čtyři velké pytle.

Tuto výpravu všichni zvládli, i když u některých jsme celkem pochybovali. J

Míša Jílková, 9. tř.

Den Země

27. 4. 2018

V neděli 22. dubna si lidé na celém světě připomínali ekologický svátek Den Země – jako mezinárodní svátek životního prostředí.

Jeho historie sahá až do roku 1969. Cílem původně bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje. Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i v České republice. Dnes slaví Den Země více než miliarda lidí v 193 státech. Stal se tak největším svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Po celém světě se konají jarmarky, festivaly, pochody, soutěže, koncerty, úklidové práce a jiné aktivity na tisících místech. V letošním roce jsou akce zaměřené na celosvětové znečištění přírody plasty. I naše škola se každoročně i letos připojuje k oslavám tohoto svátku, a to zejména sběrem starého papíru ve středu 25. dubna a sběrem plastů v pondělí 30. dubna.

Věřím, že se všichni snažíme nevytvářet zbytečný odpad a recyklovat v průběhu celého roku, a tak jsou oslavy ekologického svátku Dne Země pro mnohé především připomenutím a osvětovou akcí, díky které můžeme ostatním ukázat, že je důležité se o naši Zemi starat. Všichni, kdo se snaží podpořit ekologii, přišli proto v den sběru navíc symbolicky oblečeni v modré nebo zelené – tedy v barvách zdravé planety, v barvách vody a zeleně. Říká se, že jedna kapka moře neobarví…, ale nás už je většina.

Ekotým

Výroba čarodějnic

27. 4. 2018

Noc z 30. 4. na 1. 5. je dodnes pokládaná za magickou noc. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk spojený s pálením čarodějnic, byla také čarodějnická škola, kde se vařily lektvary, dělaly čarodějnické nápoje a plnily se zkoušky v letu na koštěti a právě podobným způsobem byly motivovány děti, které navštěvují školní družinu k výrobě čarodějnic.

Úkol vyrobit létající čarodějnici se nejprve zdál docela obyčejný, ale nakonec výroba byla velice těžká a náročná.

Po asi třech dnech, kdy k dílu přidaly ruce nejen děti, ale i vychovatelky společně s panem školníkem, se projekt čarodějnice vydařil.

Létající čarodějnice je přímo pod hodinami v přízemí ZŠ a druhá čarodějnice na Vás čeká přímo za hlavními vchodovými dveřmi. K výrobě byly použity přírodní materiály, oblečení a spousta fantazie a nápadů z řad dětí. Snad se Vám budou líbit!

Lenka Plevačová, Dita Kudová

Vybíjená

9. 4. 2018

Ve středu 4. 4. 2018 jsme se my, dívky z 8. a 9. třídy, společně s paní učitelkou Učňovou Alexovou vydaly do Adamova na vybíjenou. Přijely jsme do Adamova, došly na místo a pak se začaly rozcvičovat a rozehrávat. Náš první zápas byl se ZŠ Salmová, kterou jsme vybily až do kapitána. Měly jsme obrovskou radost, úspěch pokračoval i v dalších utkáních s Erbenovou, Sloupem, Rájcem Jestřebí a s Lysicemi, kde byla remíza. A bylo to tady, chyběl jen zápas o 1. místo s Blanskem, což nás motivovalo!. Bylo to napínavé, ale my jsme to dokázaly!! 1. MÍSTO BYLO NAŠE! Naše radost neznala mezí. Nakonec, jako tradičně, následoval "přátelák" s Letovicemi, které nám, jako my jim, hodně fandily. Děkujeme paní učitelce Učňové Alexové za tuto příležitost, motivaci a příjemně strávený den. M. Horáková, 9. tř.

Vítání jara aneb Zeleninový jarmark

8. 4. 2018

Letošní konec března znamenal pro mnohé zejména symbolický konec zimy. Den před velikonočními prázdninami 28. 3. děti z MŠ a ZŠ spolu s rodiči vyprovodili slavnostním průvodem paní zimu ze vsi. Za pomoci hasičů byla Morana i letos vhozena do řeky, aby už nic nebránilo jaru převzít vládu.

Vidět to bylo hned na Zeleninovém jarmarku, který následoval po průvodu v budově školy. Všechny třídy se na něj dlouho připravovaly. Kromě velikonočních výrobků se letos pustily i do pěstování zeleniny. Ekotým naší školy získal pro tento účel dotaci z výzvy sdružení Tereza ,,Měníme školu s Ikea“. A tak se na stáncích zazelenaly i přísady zeleniny a bylinek. Návštěvníci jarmarku mohli ochutnat rozmanité zeleninové dobroty, za které patří velký dík mnoha maminkám a žákům. Třeba se někteří inspirovali i ke zpestření svého jídelníčku. A věřím, že z vlastnoručně vypěstované zeleniny bude vše chutnat ještě lépe. Kdo zrovna nemlsal, mohl se zapojit do tvoření v dílničkách. Letošním hitem byly jarní košíčky manželů Dostálových, ale i dřevění zajíci a veselí travňáčci.

A co dodat na závěr? Jaro jsme přivítali, jak se patří. A zatím co budeme plánovat další akci, čeká nás do konce školního roku ještě mnoho práce. Výtěžek z jarmarku nám totiž umožní pořídit si do školy vlastní zvířátka a vlastně i jejich domeček. Divíte se? Nebojte se, nebudou nikoho rušit a naopak budou pomáhat. Samozřejmě ne s úkoly, ale pomohou zpracovávat bioodpad. Pokud stále netušíte, o kterého živočicha se jedná, pak prozradím, že to budou žížaly a bydlet budou v tzv. vermikompostéru. Ale o nich zase příště …


Za Ekotým ZŠ D. Mašková

Infrastruktura základní školy Svitávka

31. 3. 2018

Předmětem projektu "Infrastruktura základní školy Svitávka" je podpora infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi a zajištění bezbariérového přístupu k této infrastruktuře. Projekt zajistí modernizaci odborné učebny chemie a dalších přírodních věd, modernizaci odborné učebny informatiky a cizích jazyků a vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu dle standardu konektivity škol IROP. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

LVK 2018

29. 3. 2018

Náš lyžařský výcvik začal v neděli 18. 2. 2018, kdy jsme se „nalodili“ do autobusu a vyrazili směr Jeseníky, do chaty Edison. 7. třída, včetně paní učitelky Sobotkové a pana ředitele, navázala nové kontakty s knínickou školou, zejména poslední dny pobytu.
Zpočátku týdne nám počasí přálo, svítilo sluníčko, ale ke konci se ochladilo a foukal studený vítr. Sníh se zdál dobrý, ale místy hodně zledovatělý. Super byla také procházka po Karlově, kde jsme mohli obdivovat krásnou přírodu, horské chatky a zamrzlou řeku. Kam jsme pohlédli, byly lyžařské svahy, prostě hory.
Nikdo z nás nelitoval, že mohl být celý týden v Karlově pod Pradědem. Všichni se pěkně rozjezdili a zlepšili v lyžování. Nikomu se nic vážného nestalo a vrátili jsme se živi a zdrávi, plni dojmů, zážitků a zkušeností domů.
Viktorka Bílková a Tereza Wetterová, 7. třída

Infrastruktura základní školy Svitávka

31. 3. 2018

Předmětem projektu "Infrastruktura základní školy Svitávka" je podpora infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi a zajištění bezbariérového přístupu k této infrastruktuře. Projekt zajistí modernizaci odborné učebny chemie a dalších přírodních věd, modernizaci odborné učebny informatiky a cizích jazyků a vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu dle standardu konektivity škol IROP. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

„Vítání jara aneb Zeleninový jarmark“

8. 3. 2018

Základní a Mateřská škola Svitávka pořádá ve středu

28. 3. 2018 akci „Vítání jara aneb Zeleninový jarmark“.

Program :

- v 16:00hod. - zahájení u MŠ a vystoupení dětí

- vynášení Morany (průvod), program žáků ZŠ

- následuje Zeleninový jarmark v budově ZŠ (tvořivé dílny, zeleninová kavárna, ochutnávky, prodej přísad zeleniny a výrobků žáků).

Na vaši účast se těší žáci ZŠ a MŠ Svitávka J

Zápis do 1. třídy

3. 3. 2018

se koná v úterý 10. dubna 2018 od 14.00 hodin v prostorách Základní školy Svitávka. Náhradní termín zápisu 17. dubna 2018. S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Upozornění !!!V pondělí 4. 6. 2018 se konají třídní schůzky.