Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021

5. 5. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. 5. 2021 bylo vydáno následující rozhodnutí:

Na základních školách se umožňuje přítomnost žáků II. stupně formou rotační výuky: lichý týden – 1., 2., 5., 8., 9. ročník, ŠD pro 1., 2. třídu

sudý týden – 3., 4., 6., 7. ročník, ŠD pro 3. třídu

Žáci I. stupně se testují 1x týdně, žáci II. stupně 2x týdně.

Školní jídelna je v normálním provozu.

Povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve vnitřních prostorách škol zůstává v platnosti.

5. 5. 2021 A. Antl - Ř

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání:

8. 4. 2021

Od 12. dubna 2021 je umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně na vzdělávání formou rotační výuky:

lichý týden (12. - 16. 4.) - 1., 2., 5. třída

sudý týden (19. - 23. 4.) - 3., 4. třída

ostatní třídy budou vyučovány distančně.

Podmínky výuky:

- žáci na prezenční výuce budou vzděláváni podle standardního rozvrhu, kromě hudební a tělesné výchovy, ty budou nahrazeny jinými aktivitami

- školní družina bude po skončení prezenční výuky zajištěna pro žáky 1. a 2. třídy

- školní jídelna bude v provozu pro žáky na prezenční výuce

- žáci při vstupu do školy musí být vybaveni chirurgickou rouškou či respirátorem

- do školy není povolen vstup osob s příznaky onemocnění

- žáci bez převlékání odejdou do testovacích místností:

1. třída – ŠD

2. třída – učebna Hv

5. třída – učebna školních dílen

- žáci se budou 2x týdně testovat neinvazními AG testy formou samoodběru, při tomto odběru je povolena účast zákonných zástupců žáků 1. - 3. třídy

www.testovani.edu.cz

- pokud žák odmítne testování, nemůže být ve škole prezenčně vzděláván, bude omluven

- testování se nebude provádět u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID - 19 a zároveň neuplynulo více jak 90 dnů od prvního RT - PCR testu s pozitivním výsledkem, je nutno doložit potvrzení s datem testu.

A. Antl - ŘŠ


Vážení rodiče,

7. 4. 2021

odkaz na elektronickou přihlášku k zápisu do 1. třídy najdete v kolonce "Pro rodiče" - Informace o zápisu.

Vážení rodiče,

30. 3. 2021

vzhledem k epidemiologické situaci se do 11. dubna 2021 prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu distančního vzdělávání.
29. 3. 2021
A. Antl

Vážení rodiče,

18. 3. 2021

vláda ČR prodloužila protiepidemické opatření do 28. března 2021. Vzdělávání všech žáků pokračuje distančním způsobem.
Svitávka 19. 3. 2021
A. Antl

Vážení rodiče,

10. 3. 2021

informujeme Vás o navýšení počtu škol určených pro zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí. V ORP Boskovice nyní tuto péči zajišťují MŠ Boskovice, ZŠ Boskovice, ZŠ Velké Opatovice, ZŠ a MŠ Drnovice a také ZŠ Letovice.

Kontakty:

ZŠ Boskovice - RNDr. Vladimír Ochmanský zs@boskovice.cz, 516 802 350

MŠ Boskovice – Mgr. Dagmar Burianová ms@boskovice.cz, 605 189 609

ZŠ Velké Opatovice – Mgr. Karin Petrželková reditel@zsvelkeopatovice.cz, 516 498 913

Pozn.: provozní doba od 6:00 do 16:00

ZŠ a MŠ Drnovice – Ing. Miroslava Brachová reditelka@skola.drnovice.cz, 739 004 459

ZŠ Letovice – Mgr. Vítězslav Šos skola@zsletovice.cz, 516 474 734, 732 652 964

Úplný seznam všech určených škol v Jihomoravském kraji naleznete v Aktualitách na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz

Svitávka 9. 3. 2021

A. Antl - ŘŠ

Vážení rodiče,

3. 3. 2021

od 1. 3. 2021 bude vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí ve věku od 2 do 10 let ZŠ a MŠ Boskovice,
kontakt: zs@boskovice.cz, 516 802 350.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února do 21. března 2021

27. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

- žáků 1. a 2. ročníku základní školy

- žáků ve školních družinách

Základní školy poskytují všem žákům vzdělávání distančním způsobem.

Informace o ošetřovném ke stažení zde: www.cssz/web/cz/aktualni- informace- k-osetrovnemu. Škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Svitávka 27. února 2021 A. Antl - ŘŠ

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. února 2021 do 28. února 2021

17. 2. 2021

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.
A. Antl - ŘŠ

Provoz škol a školských zařízení

3. 2. 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 probíhá nadále ve stejném režimu jako dosud.
A. Antl - ŘŠ

Upozornění !!!Vážení rodiče, zápis do 1. třídy se bude konat v termínu od 7. do 20. dubna 2021. Bližší informace o průběhu zápisu s ohledem na epidemiologickou situaci budou na stránkách školy zveřejněny v průběhu března.