Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Zvládnu poskytnout 1. pomoc?

23. 5. 2019

16. května jsme měli možnost si dokázat, že ji zvládneme. Žáci osmé třídy navštívili školu pro diplomované zdravotní sestry v Boskovicích, kde se učili, jak se vypořádat s nástrahami při krvácení, zástavě dechu a srdce.

Zdravotnická škola je nově vybavena, nechybí zde modely všech lidských orgánů, jsou tu simulovány nemocniční pokoje s ,,nemocnými pacienty“ a také přístroje pro záchranu lidského života.

Budoucí sestry si rozebraly žáky a v jednotlivých skupinách začal nácvik možných zranění.

Po zaškolení umíme – zastavit krvácení, dýchání z úst do úst, nepřímou masáž srdce, poskytnout první pomoc člověku, kterému zaskočilo a také pracovat podle pokynů operátorky ze záchranky.

Chci poděkovat Mgr. J. Votočkovi a jeho budoucím zdravotním sestrám za profesionální přístup k našim žákům.

Hana Podloucká

Zámek s pastelkou

23. 5. 2019

V úterý 21. května se žáci 3. třídy vydali na zámek do Lysic. Připraven byl pro ně edukační program vedený lektorem s názvem " Zámek s pastelkou". Jednalo se o odborný výklad s prohlídkou zámku 1. patra. Žáci se něco málo dozvěděli se o rodině Dubských, o erbech a spoustu jiných informací, týkající se zámku našeho regionu. Počasí nám přálo a tak jsme ještě vydali do zámecké zahrady, kde na ně velice zapůsobila zámecká labuť i květiny. Po cestě domů následovala menší zastávka v Lesním parku v Drnovicích, kde na děti čekalo spousta atrakcí. Výlet s naučnou prohlídkou se vydařil a dětem se moc líbil.

Lenka Plevačová

Ekojarmark aneb naše oslavy Dne Země

10. 5. 2019

Jistě mi všichni dají za pravdu, že svátky se mají slavit. A není tomu jinak ani v případě, že oslavenec je sama Země. Jenže, co dát oslavenci jako dárek, čím potěšit? Ve škole recyklujeme papír, plasty, hliník. Snažíme se o zpracování bioodpadu ve vermikompostéru, o šetření energiemi, ale to už považujeme za samozřejmé. Dali jsme tedy hlavy dohromady a přemýšleli, čím bychom Zemi prospěli ještě víc. Naplánovali jsme tedy hned několik akcí v průběhu celého týdne, který jsme zakončili Ekojarmarkem. Přípravy započaly již v březnu informováním rodičů a vyhlášením soutěže O nejlepší výrobky z odpadového materiálu. Jeho všemožným využitím se zabývaly i jednotlivé třídy. Samotný týden akcí ke Dni Země odstartoval tradičním sběrem papíru v obci. Zapojili jsme se také do výzvy Kampaně obyčejného hrdinství, v níž dobrovolníci plnili jednotlivé výzvy zaměřené na úsporu energií a ochranu životního prostředí. Následoval sběr plastů. Naši nejmenší školáci z první a druhé třídy se společně učili o recyklaci a poznávali barvy kontejnerů. A ti starší zatím vyčistili nejbližší okolí. Byli nemile překvapeni, kolik nepořádku se od minulého roku v přírodě opět objevilo. Závěrečný den, pátek 26. 4., byl vyvrcholením dlouhých příprav. Jarmark zahájila netradiční módní přehlídka tříd. Všechny modely byly vyrobeny z odpadového materiálu a některé originální nápady by jistě obstály na světových molech. Rodiče hlasováním vybrali nejzdařilejší a vítězná třída si pochutná na pizze. Odměna v podobě poukazu na knihu čekala i na rodinné týmy za výrobky z odpadového materiálu. Nutno dodat, že na výstavce se také mohlo hlasovat. Nebylo ale snadné vybrat nejzdařilejší, protože se sešlo celkem ve dvou kategoriích 43 soutěžících. Pokud jste v tu dobu navštívili naši školu, hned po vstupu jste se ocitli v opravdovém pralese. Ne snad, že by děti zdivočely, ale připravily výzdobu k problematice kácení pralesů kvůli palmovému oleji. Při sledování složení potravin na obalech se přesvědčily, že tato levná surovina je dnes součástí většiny dobrot. Na přednášce se pak seznámily se stinnou stránkou pěstování palmy olejné a odpoledne měli tuto možnost i rodiče a veřejnost. Odborné přednášky jsme hradili z financí projektu Ikea. Návštěvníci si potom mohli pochutnat v Kavárně s rodokmenem na dobrotách připravených maminkami (samozřejmě bez palmového oleje a jednorázového nádobí). Mohli si koupit vzorky ekologických pracích prášků od p. Holasové či šumivé bomby do WC vyrobené dětmi. Maminky ušily spoustu látkových pytlíků, jejichž používání je jistě lepší než jednorázové igelitové sáčky. A komu by to bylo málo, mohl si vyrobit tašku ze starého trička. Rychlá, levná a určitě vydrží více než igelitka!

Co říci na závěr? Země dává lidstvu všechno. A co jí vracíme my? Pokud si žáci i návštěvníci alespoň připustili myšlenku, že se dá snížit množství odpadu, a že má význam preferovat ekologické výrobky a potraviny bez palmového oleje, tak se nám to povedlo. A snad to brzy bude běžné pro všechny. Země si zaslouží, abychom ji oslavovali každý den.

Ekotým ZŠ

Okrskové kolo Mc Donald´s Blansko - mladší žáci

7. 5. 2019

Hráči ZŠ Svitávka vedení trenérem Petrem Dvořákem nastoupili k tradičnímu turnaji škol ve fotbale McDonalďs Cup. Okrskové kolo se tentokrát konalo v pátek 3. května 2019 v Blansku. Ve skupině si zahráli se ZŠ Olomučany, ZŠ Blansko, ZŠ Lysice a se ZŠ Kunštát. Do okresního kola postupovali první tři ve skupině. Přes částečné zklamání kluci v skončili na krásném čtvrtém místě!

Všem chlapcům patří poděkování za krásný sportovní úspěch a vzornou reprezentaci školy.

Lenka Plevačová

Vybíjená v Blansku 6.5.2019

7. 5. 2019

V pondělí 6. května 2019 proběhl v tělocvičně ZŠ Blansko Salmova turnaj ve vybíjené / ročník nar. 2007-2009/ v rámci sportovních soutěží. Zúčastnilo se celkem 7 škol z regionu. Této sportovní akce se zúčastnila ZŠ Salmova, ZŠ TGM Blansko, ZŠ Lipůvka, ZŠ Svitávka, ZŠ Boskovice Sušilova, ZŠ Boskovice 9. května a ZŠ Letovice. Hráli jsme systémem každý s každým ve skupině, dvakrát sedm minut.I když jsme se neprobojovali do semifinále, všichni jsme si to náležitě užili a těšíme se na další sportovní aktivity.

Děkuji za reprezentaci školy i skvělou hru.

Lenka Plevačová

Mc Donald´s Cup - kategorie B starší děti, okrskové kolo ve fotbale

3. 5. 2019

Co je Mc Donald´s Cup?

Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol. Letos se koná 22. ročník. Ve dvou věkových kategoriích nastupuje do turnaje téměř 80 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11 let. McDonald's Cup se hraje na téměř 4 tisících základních školách České republiky a stále se zapojují další. Proto se i Základní škola Svitávka také přihlásila do tohoto turnaje.

V pátek 26.4.2019 se konalo okrskové kolo v Boskovicích a zúčastnilo se celkem 6 týmů. Hrálo se v sestavě 5+1, v čase 2x 8minut.

Na hřišti jsme se potkali s týmy z Boskovic, Knínic, Kunštátu a Letovic.

Všichni se snažili, protože do okresního kola postupují jen dva týmy. Tak bojovnost a zápal ve hře byl veliký. Nakonec jsem se umístili na 4 místě.

Celé dopoledne si žáci užili a odnesli si spoustu sportovních zážitků.

Vyzdvihnout je však nutné všechny zúčastněné týmy. Výkony chlapců dosahovaly zajímavých výsledků a v mnohém překonaly i to, co se od nich očekávalo.

Poděkování patří panu Karafiátovi za odborný doprovod a sestavu týmu.

Lenka Plevačová

Den Země – sběr papíru a plastů

29. 4. 2019

Ve středu 17. 4. se uskutečnil tradiční sběr papíru. V odpoledních hodinách se žáci 2. stupně vydali do ulic obce a postupně do přistaveného kontejneru svozili veškerý papír připravený občany Svitávky. Papíru se vybraly téměř dva kontejnery. Tímto všem, kteří papír připravili, velmi děkujeme.

Ke Dni Země škola mimo jiné zorganizovala sběr plastů v okolí Svitávky. Žáci společně s jejich učiteli ve čtvrtek 25.4. prošli okolí obce a veškerý plast, který byli schopni odnést – PET lahve, Igelity, drobné předměty z plastu, posbírali a v pytlích shromáždili na školním dvoře, odkud byly plastové odpady odvezeny k recyklaci. Plastů se v okolí našlo mnoho.

Všem žákům i učitelům ještě jednou velmi děkujeme.

Radka Havelková

Vybíjená

29. 4. 2019

I v letošním roce jsme se s dívkami 2. stupně zúčastnily vybíjené v Adamově, mladší i starší kategorie. Mladší testovaly své schopnosti, které využijí i v dalších letech. Starší postoupily ze 2. místa ze skupiny a hrály o 3. – 4. místo. Dívky narazily na soupeře, který byl lepší. I tak naše 4. místo je velmi pěkné umístění. Děkuji všem zúčastněným a už se těším na příští rok.

Jitka Sobotková

Štafetový pohár 2019 v Blansku

29. 4. 2019

Za velmi vydařenou sportovní akci považuji atletickou soutěž „Štafetový pohár“ v Blansku, kde se nejenom běhá, ale i skáče do dálky a hází obouruč míčem. Pro naše děti je to zážitek, jelikož u nás atletickou dráhu na běhání, jaká je v Blansku, nemáme. Počasí závodu sice moc nepřálo, o to víc se soutěžící museli snažit běžet rychle a současně se soutěžením se i zahřívat. Naši žáci neměli na jaře moc času na trénování, protože jsme celé jaro jezdili plavat a atletice zbylo jen pár hodin. Přesto jsme si přivezli jednu bramborovou medaili ze štafet a jednu medaili kovovou. Získal ji Šimon Burkoň z třetí třídy, který nejenom v závěru zachraňoval úžasným sprintem celou štafetu, ale i vybojoval medaili ve skoku do dálky z místa. Všichni naši soutěžící ze sebe vydali maximum a za to si zaslouží velký dík a pochvalu.

Miroslava Pořízková

Zápis dětí do 1. třídy

29. 4. 2019

V průběhu měsíce dubna se konaly na základních školách zápisy dětí do prvních tříd. Na naší škole byl stanoven termín zápisu na 9. dubna. Ještě před tímto dnem přijaly pozvání k návštěvě školy děti a jejich paní učitelky z mateřské školy. Školkáčci si prohlédli budovu školy a navštívili své kamarády v první a páté třídě. Pro některé nebylo toto prostředí nové, jiné děti zde byly poprvé. Setkání bylo velmi příjemné. Ze školy si děti odnášely drobné dárky od starších kamarádů. O týden později se k zápisu dostavilo se svými rodiči 29 dětí. Od září k nám do první třídy nastoupí 24 dětí, ostatním byl povolen odklad školní docházky.

Marcela Langrová

Upozornění !!!V pondělí 3. června 2019 se konají třídní schůzky.