Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna do 22. ledna 202

7. 1. 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 11. ledna do 22. ledna nadále probíhá ve stávajícím režimu.

Svitávka 8. 1. 2021 A. Antl - ŘŠ

Informace k provozu škol a školských zařízeních od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

29. 12. 2020

Vláda ČR se dne 23. 12. 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání:

· je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku

· pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem

· žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

· je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

· je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky

· školní jídelna je v provozu za dodržení hygienických pravidel,

žáci 1. a 2. ročníku jsou na obědy přihlášeni automaticky.

Svitávka 29. 12. 2020 A. Antl - Ř

Informace k provozu škol a školských zařízeních do konce roku 2020

17. 12. 2020

Vláda ČR dne 14. 12. 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. 12. 2020 do 23 12. 2020 osobní přítomnost žáků základních škol a školních družin.

MŠMT zároveň pro školy stanovilo 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 školského zákona. Pro školy není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Žákům se ve volných dnech stravování neposkytuje.

Svitávka 17. 12. 2020 A. Antl - ŘŠ

Školní jídelna oznamuje

27. 11. 2020

že žáci z vracejících se tříd, budou mít od 30.11.2020
automaticky přihlášené obědy .
Případné další dotazy poskytne vedoucí stravování

p.Kejíková,

tel.:770177839

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 30. LISTOPADU 2020

23. 11. 2020

· Je povolena osobní přítomnost: žáků I. stupně základních škol

žáků 9. ročníku základních škol

žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu rotační výuky:

lichý týden 7. a 8. ročník

sudý týden 6. ročník

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

· Žáci a zaměstnanci školy (i osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

· Za dodržení podmínek homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

· Zařízení školního stravování je v provozu a řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží veřejnosti. Stravování žáků dle rozpisu.

· Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy.

Svitávka 23. 11. 2020 Aleš Antl – ŘŠ

Školní jídelna oznamuje

13. 11. 2020

Školní jídelna oznamuje ,
že děti z I. a II. třídy, budou mít od středy 18.11.2020
automaticky přihlášené obědy .
Případné další dotazy poskytne vedoucí stravování


p.Kejíková,tel.:770177839

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 18. LISTOPADU 2020

12. 11. 2020

· Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základních škol.

· Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

· Žáci a zaměstnanci školy (i osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

· Za dodržení podmínek homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

· Zařízení školního stravování je v provozu a řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží veřejnosti.

· Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy.

Svitávka 12. 11. 2020
Aleš Antl - ŘŠ

Vážení rodiče,

13. 10. 2020

na základě opatření vydaných vládou ČR ze dne 12. 10. 2020 bude

od středy 14. 10. 2020 provoz základní školy uzavřen.

Pro žáky I. a II. stupně bude povinné distanční vzdělávání. V případě technických problémů s připojením se obraťte na Mgr. Jitku Sobotkovou – 731 321 389.

Žáci I. stupně: distanční vzdělávání do 23. 10. 2020

předpokládaný nástup do školy – 2. 11. 2020

Žáci II. stupně: nástup do školy bude upřesněn dle dispozic MŠMT

Podzimní prázdniny: 26. 10. – 30. 10. 2020 (distanční výuka nebude probíhat)

Další případné aktuální informace se dozvíte ze stránek školy – zssvitavka.com.

Aleš Antl - ŘŠ

Sběr starého papíru

13. 10. 2020

Ve středu 7. října 2020 proběhl sběr starého papíru ve Svitávce. Akce se jako každoročně chopila ZŠ Svitávka, kdy žáci 2. stupně se svými učiteli obešli v rozdělených trasách městys a posbírali nachystané a svázané papíry u domů. Nejenže si protáhli tělo při dobře vykonané práci, ale i udělali něco pro životní prostředí. I přesto, že se tady třídí ve velkém, někteří lidé schovali staré časopisy a noviny pro školáky, aby si mohli uvědomit přínos a důležitost takového třídění. Děkujeme všem, kteří nachystali papír před domy, také těm, kteří jej dovezli až do školy a také OÚ Městyse Svitávka, který zajistil odvoz ze vzdálenějších lokalit. Děkujeme!

Mgr. Marcela Houdková

Vážení rodiče,

9. 10. 2020

v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 s účinností od 12. října do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území ČR následující:

1) U 1. stupně základní školy se stávající režim nemění (hudební výuka dále pokračuje, ovšem bez zpěvu, režim sportovní činnosti se nemění).

2) U 2. stupně základní školy se zavádí střídavá výuka:

týden 12. – 16. 10. 2020: prezenční výuka 6. + 7. třída dle rozvrhu

distanční výuka 8. + 9. třída

týden 19. – 23. 10. 2020: prezenční výuka 8. + 9. třída dle rozvrhu

distanční výuka 6. + 7. třída

Doba pro odebrání obědů ve školní jídelně pro distanční výuku: 10.45 – 11.15hod.!!

3) Školní družina funguje za stávajících podmínek.

Aleš Antl - ŘŠ

Upozornění !!!Vážení rodiče, děkujeme za podporu a spolupráci v roce 2020 a přejeme Vám klidný a úspěšný rok 2021.