Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Pasování na čtenáře

11. 6. 2019

Žáci první třídy udělali za tento rok velký kus práce. Ani bych nevěřila, jak ten rok rychle uběhl. Na začátku jsme se učili písmena, krátká slova a teď již všichni pěkně čteme. Proto jsme se mohli zúčastnit pasování na čtenáře. Před pasováním musel každý prokázat, zda opravdu umí číst. Zkontrolovala nás paní knihovnice Darina Stloukalová i pan starosta Jaroslav Zoubek. Přečetli jsme tedy společně bajku O lišce a čápovi a teprve potom jsme byli pasováni. Dostali jsme krásnou knížku Malý princ a kartičku čtenáře do místní knihovny. Přála bych dětem, aby si i nadále budovaly vztah ke knížkám a četbě a místní knihovnu navštěvovaly. Čtení podporuje rozvoj schopnosti mluvit, zlepšuje soustředění a představivost, zlepšuje paměť a ještě se při něm učíme novým věcem.

Mgr. Eva Koudelková

Sběr papíru

8. 6. 2019

V rámci programu Ekoškola jsme k 31. květnu 2019 nasbírali celkem 5 940 kg starého papíru, za který škola obdržela částku ve výši 10 098,- Kč. Z této částky je vyčerpáno 5 247,- Kč na: dopravu žáků na soutěže, odměny za turnaje a soutěže a školní potřeby k zápisu dětí do 1. třídy.

Děkujeme všem rodičům a spoluobčanům za pomoc a spolupráci při očistě našeho regionu.

Aleš Antl

Výprava za vznikem Moravského krasu

6. 6. 2019

Dne 4. června se vydal 5. ročník na celodenní exkurzi do Moravského krasu. Vyrazili jsme všichni autobusem od školy. Po příjezdu se nás ujala průvodkyně, která nám o krasu sdělila mnoho zajímavostí a přitom jsme se dívali na různé exponáty o geologické historii. Po té jsme se přesunuli do kina, kde nám byla promítnuta pověst o Macoše. Po svačině jsme se oblékli a šli jsme na menší výpravu do lesa, abychom splnili další úkoly v terénu. Po cestě jsme viděli mnoho jeskyní, které jsme hledali podle mapy. Došli jsme až k Punkevní jeskyni, kde na nás čekal další program - vodní plavba po podzemní říčce Punkvě. Celá třída absolvovala vodní plavbu na jedné lodičce a některé okamžiky byli strašidelné. Po opuštění jeskyně jsme se ještě vydali vláčkem ke Skalnímu mlýnu a s dobrým pocitem a spoustou zajímavých informací jsme se vrátili do školy.

Všichni byli hodní, jedině kdo zlobil - bylo počasí, ale to nám nevadilo!!!!

Lenka Plevačová

Pohár krále Jiřího 2019

5. 6. 2019

Že naše škola žije sportem, dokázali naši žáci na sportovních soutěžích během celého roku. Završením byla atletická soutěž O pohár krále Jiřího v Kunštátu. Jak říká pan ředitel – nemělo to chybu. Počasí na jedničku, výsledky na jedničku. Co dodat? Diplomy a medaile mluví za vše. Jmenuji jen ty nejúspěšnější.

Šimon Burkoň – 1. místo běh na 50 metrů

2. místo běh na 400 metrů

3. místo skok daleký

Bára Zouharová -3. místo běh na 50 metrů

Sofie Skořepová-4. místo běh na 400 metrů

Vít Melša -2. místo běh na 50 metrů

Stříbro za štafety. Celkově 2. místo z 15 škol!

Ti, co nezískali medaili, zaslouží pochvalu též, protože ze sebe vydali to nejvíc, co mohli. Děkujeme. Mirka Pořízková

Lenka Plevačová

Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích

27. 5. 2019

Dne 22. 5. 2019 se zúčastnila 1. třída sportovní olympiády ve Velkých Opatovicích. I když nám počasí moc nepřálo, bojovali jsme jako lvi. Zdeňka Melšová byla 6. v maratonu na 400m, Zuzka Dražková 11. v maratonu a 10. ve sprintu na 50 m a Natálka Vávrová obsadila 10. místo ve skoku z místa. Z kluků byl nejlepší Filip Parák v hodu kriketovým míčem. Obsadil 21. místo. Sice jsme nedostali žádnou medaili, ale musíme pokládat za velký úspěch, že se tři dívky vešly do 30 nejlepších dívek v maratonu na 400 m. Musím poděkovat všem zúčastněním za jejich výborné chování a chuť bojovat za naši třídu.

Mgr. Eva Koudelková

Zvládnu poskytnout 1. pomoc?

23. 5. 2019

16. května jsme měli možnost si dokázat, že ji zvládneme. Žáci osmé třídy navštívili školu pro diplomované zdravotní sestry v Boskovicích, kde se učili, jak se vypořádat s nástrahami při krvácení, zástavě dechu a srdce.

Zdravotnická škola je nově vybavena, nechybí zde modely všech lidských orgánů, jsou tu simulovány nemocniční pokoje s ,,nemocnými pacienty“ a také přístroje pro záchranu lidského života.

Budoucí sestry si rozebraly žáky a v jednotlivých skupinách začal nácvik možných zranění.

Po zaškolení umíme – zastavit krvácení, dýchání z úst do úst, nepřímou masáž srdce, poskytnout první pomoc člověku, kterému zaskočilo a také pracovat podle pokynů operátorky ze záchranky.

Chci poděkovat Mgr. J. Votočkovi a jeho budoucím zdravotním sestrám za profesionální přístup k našim žákům.

Hana Podloucká

Zámek s pastelkou

23. 5. 2019

V úterý 21. května se žáci 3. třídy vydali na zámek do Lysic. Připraven byl pro ně edukační program vedený lektorem s názvem " Zámek s pastelkou". Jednalo se o odborný výklad s prohlídkou zámku 1. patra. Žáci se něco málo dozvěděli se o rodině Dubských, o erbech a spoustu jiných informací, týkající se zámku našeho regionu. Počasí nám přálo a tak jsme ještě vydali do zámecké zahrady, kde na ně velice zapůsobila zámecká labuť i květiny. Po cestě domů následovala menší zastávka v Lesním parku v Drnovicích, kde na děti čekalo spousta atrakcí. Výlet s naučnou prohlídkou se vydařil a dětem se moc líbil.

Lenka Plevačová

Ekojarmark aneb naše oslavy Dne Země

10. 5. 2019

Jistě mi všichni dají za pravdu, že svátky se mají slavit. A není tomu jinak ani v případě, že oslavenec je sama Země. Jenže, co dát oslavenci jako dárek, čím potěšit? Ve škole recyklujeme papír, plasty, hliník. Snažíme se o zpracování bioodpadu ve vermikompostéru, o šetření energiemi, ale to už považujeme za samozřejmé. Dali jsme tedy hlavy dohromady a přemýšleli, čím bychom Zemi prospěli ještě víc. Naplánovali jsme tedy hned několik akcí v průběhu celého týdne, který jsme zakončili Ekojarmarkem. Přípravy započaly již v březnu informováním rodičů a vyhlášením soutěže O nejlepší výrobky z odpadového materiálu. Jeho všemožným využitím se zabývaly i jednotlivé třídy. Samotný týden akcí ke Dni Země odstartoval tradičním sběrem papíru v obci. Zapojili jsme se také do výzvy Kampaně obyčejného hrdinství, v níž dobrovolníci plnili jednotlivé výzvy zaměřené na úsporu energií a ochranu životního prostředí. Následoval sběr plastů. Naši nejmenší školáci z první a druhé třídy se společně učili o recyklaci a poznávali barvy kontejnerů. A ti starší zatím vyčistili nejbližší okolí. Byli nemile překvapeni, kolik nepořádku se od minulého roku v přírodě opět objevilo. Závěrečný den, pátek 26. 4., byl vyvrcholením dlouhých příprav. Jarmark zahájila netradiční módní přehlídka tříd. Všechny modely byly vyrobeny z odpadového materiálu a některé originální nápady by jistě obstály na světových molech. Rodiče hlasováním vybrali nejzdařilejší a vítězná třída si pochutná na pizze. Odměna v podobě poukazu na knihu čekala i na rodinné týmy za výrobky z odpadového materiálu. Nutno dodat, že na výstavce se také mohlo hlasovat. Nebylo ale snadné vybrat nejzdařilejší, protože se sešlo celkem ve dvou kategoriích 43 soutěžících. Pokud jste v tu dobu navštívili naši školu, hned po vstupu jste se ocitli v opravdovém pralese. Ne snad, že by děti zdivočely, ale připravily výzdobu k problematice kácení pralesů kvůli palmovému oleji. Při sledování složení potravin na obalech se přesvědčily, že tato levná surovina je dnes součástí většiny dobrot. Na přednášce se pak seznámily se stinnou stránkou pěstování palmy olejné a odpoledne měli tuto možnost i rodiče a veřejnost. Odborné přednášky jsme hradili z financí projektu Ikea. Návštěvníci si potom mohli pochutnat v Kavárně s rodokmenem na dobrotách připravených maminkami (samozřejmě bez palmového oleje a jednorázového nádobí). Mohli si koupit vzorky ekologických pracích prášků od p. Holasové či šumivé bomby do WC vyrobené dětmi. Maminky ušily spoustu látkových pytlíků, jejichž používání je jistě lepší než jednorázové igelitové sáčky. A komu by to bylo málo, mohl si vyrobit tašku ze starého trička. Rychlá, levná a určitě vydrží více než igelitka!

Co říci na závěr? Země dává lidstvu všechno. A co jí vracíme my? Pokud si žáci i návštěvníci alespoň připustili myšlenku, že se dá snížit množství odpadu, a že má význam preferovat ekologické výrobky a potraviny bez palmového oleje, tak se nám to povedlo. A snad to brzy bude běžné pro všechny. Země si zaslouží, abychom ji oslavovali každý den.

Ekotým ZŠ

Okrskové kolo Mc Donald´s Blansko - mladší žáci

7. 5. 2019

Hráči ZŠ Svitávka vedení trenérem Petrem Dvořákem nastoupili k tradičnímu turnaji škol ve fotbale McDonalďs Cup. Okrskové kolo se tentokrát konalo v pátek 3. května 2019 v Blansku. Ve skupině si zahráli se ZŠ Olomučany, ZŠ Blansko, ZŠ Lysice a se ZŠ Kunštát. Do okresního kola postupovali první tři ve skupině. Přes částečné zklamání kluci v skončili na krásném čtvrtém místě!

Všem chlapcům patří poděkování za krásný sportovní úspěch a vzornou reprezentaci školy.

Lenka Plevačová

Vybíjená v Blansku 6.5.2019

7. 5. 2019

V pondělí 6. května 2019 proběhl v tělocvičně ZŠ Blansko Salmova turnaj ve vybíjené / ročník nar. 2007-2009/ v rámci sportovních soutěží. Zúčastnilo se celkem 7 škol z regionu. Této sportovní akce se zúčastnila ZŠ Salmova, ZŠ TGM Blansko, ZŠ Lipůvka, ZŠ Svitávka, ZŠ Boskovice Sušilova, ZŠ Boskovice 9. května a ZŠ Letovice. Hráli jsme systémem každý s každým ve skupině, dvakrát sedm minut.I když jsme se neprobojovali do semifinále, všichni jsme si to náležitě užili a těšíme se na další sportovní aktivity.

Děkuji za reprezentaci školy i skvělou hru.

Lenka Plevačová

Upozornění !!!Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná dne 19. 6. 2019 v 16.00 v 5. třídě.