Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Předvánoční dárek rodině malé Terezky

13. 1. 2019

V pátek 21. prosince k nám do školy přišla na krátkou návštěvu rodina Tůmova, jíž jsme chtěli věnovat výtěžek z vánočního jarmarku.

Již pří přípravě jarmarku škola kontaktovala pracovnici OSPODu paní Janu Vaňkovou a s její pomocí vybrala právě rodinu malé Terezky. Terezka je veselá pětiletá holčička, která se ovšem narodila předčasně a následně prodělala dětskou mozkovou obrnu. Vinou těchto okolností Terezka stále nechodí, nemluví a její celkový vývoj je pomalejší. Nicméně ve zlepšování jejího stavu velmi pomáhá hipoterapie, díky níž by mohla časem začít sama chodit a dělat jednoduché úkony.

Peníze a malé dárečky předali Terezce a jejím rodičům sami žáci. Terezka se na všechny moc usmívala, maminka nám prozradila, že má Terezka moc ráda zpěv, tak ji žáci zazpívali i několik vánočních písniček.

Ještě jednou tak i za rodiče Terezky děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli k tomu, abychom mohli finanční dar předat.

Radka Havelková

Den na střední škole

9. 1. 2019

Dne 21. 12. 2018 se 8. a 9. třída vydala na Vyšší odbornou školu ekonomickou a zdravotnickou a Střední školu v Boskovicích. Tam na ně čekal bohatý program plný úkolů. Jeden z úkolů byl, aby si žáci vyrobili svoji hopskulku v chemické laboratoři, na IT oboru si mohli vyzkoušet řídit robota a za odměnu dostali žabičku z 3D tiskárny. Program byl hlavně zaměřen na veterinářství a IT, ale škola má i jiné obory.

Na škole se nám moc líbilo a celý den jsme si užili.

S. Kohoutková, V. Katolická 9. třída

Vánoční jarmark

23. 12. 2018

K adventu a vánočnímu času tradičně patří vánoční jarmark. I naše škola 12. 12. proměnila školní dvůr na místo s vůní Vánoc.

Žáci ve spolupráci se svými učiteli připravili do stánků přáníčka, vánoční ozdoby a drobnosti na stromeček, svíčky a svícínky, věnečky, ručně vyráběné šperky a mýdla, vyrobili drobné sladkosti a dobroty, upekli vánočky a perníčky a spoustu dalšího. Již tradičně se mohli hosté zastavit ve vánoční kavárně či ochutnat vánoční polévku.

S vánočními písněmi a koledami vystoupili prvňáčci a školní pěvecký sbor, ukázku tradičních tanců předvedl folklorní soubor Borověnka a živý betlém našich žáků. Pro hosty byl připraven i další doprovodný program, ukázka tance s pejskem či vystoupení šermířské skupiny.

Velké díky patří nejen všem žákům, učitelům, zaměstnancům školy, ale také Rodinnému centru Ferda Svitávka, paní Pleskové a paní Tomešové a všem těm, kteří se nemalou měrou na přípravě jarmarku podíleli.

Jarmark byl opravdu povedený, díky tomu můžeme věnovat výtěžek, 12 000 Kč, Terezce Tůmové a jejím rodičům na pomůcky a další hipoterapii. Jejich jménem všem moc děkujeme.

Radka Havelková

Vánoční turnaj ve florbalu

21. 12. 2018

Ve dnech 18. a 19. prosince proběhl na naší škole vánoční turnaj ve florbalu. Turnaje se zúčastnili vybraní žáci z prvního a druhého stupně naší školy. Florbalový turnaj má u nás ve škole již svoji tradici, tentokrát se ale hrál v nové hale a s novou výstrojí našich brankářů. Nešlo tak ani o to, kdo vyhraje, ale o to, aby si žáci v přátelském utkání změřili své síly a pobavili fandící spolužáky.

Vítězem utkání se stali nejstarší páťáci. Dobrými soupeři jim byli čtvrťáci. Pochvalu si zaslouží i družstvo třetí třídy, které sice mělo za soupeře starší žáky, ale vůbec se jich nezaleklo.

Odměnou soutěžícím byly krásné medaile, diplomy a drobné sladkosti. Učitelé tělesné výchovy

ROZMARÝNEK

7. 12. 2018

Dne 26. 11. 2018 se 5. třída a 1. třída zúčastnila ekologického programu na Rozmarýnku v Brně. Prvňáci prošli tématy jako znečištění vody, živočichové ve vodě, stádia brouka chrostíka a jednoho chrostíka si mohli i vyrobit. Páťáci měli jiný program, který byl zaměřený na zdravé stravování a nahrazení cukru přírodními produkty. Společně si potom mohli vyzkoušet upéci si zdravější palačinky. Užili jsme si moc hezký den.

Mgr. Eva Koudelková, Marcela Langrová

Pozvánka na vánoční jarmark 2018

30. 12. 2018

Halloween

24. 11. 2018

V rámci výuky AJ si žáci ze čtvrté třídy připomněli svátek Halloween. Oblékli se do masek strašidýlek, čarodějnic, dozvěděli se nové informace o historii tohoto svátku i o jeho slavení v anglicky mluvících zemích, naučili se novou písničku. Poté vyluštili křížovku se slovní zásobou týkající se tohoto svátku a vytvořili přáníčka, kterými obdarovali vedení školy a své paní učitelky, aby i jim popřáli ´´ Happy Halloween´´. Mgr. Hana Kroupová

Winton

22. 11. 2018

Film o Wintonových dětech „Síla lidskosti“ patří do žánru hraný dokument, jenž po zhlédnutí působí velmi silně. I pro žáky 2. stupně naší školy, kteří se na film vypravili do Blanska 19. 11. 2018, to byl silný zážitek umocněný poutavým slovním komentářem. Nicholas Winton byl britský makléř a humanitární pomocník, jenž v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí před jistou smrtí. Zajistil jim převoz z Československa do Velké Británie, domluvil adoptivní rodiny, získal peníze na kauci ve výši 50 Liber na dítě a pak už jen zbývalo britské vízum a povolení k pobytu. Vyřizoval také u německých okupačních úřadů povolení k vycestování. S vypuknutím 2. sv. války jeho snahy byly znemožněny.

Byl to docela obyčejný dvacetidevítiletý muž „pouze“ se srdcem na pravém místě. Měl správnou intuici, odhad, který dokázal využít k záchraně. Paradoxem je, že celých 50 let po tomto činu nikdo nic nevěděl, dokonce ani vlastní manželka, která udivena našla na půdě seznamy dětí a příslušné dokumenty. Prostě to nepokládal za důležité. Až po objevení se dostaly seznamy k historičce, ta zorganizovala pátrací akci a setkání Wintonových dětí s Wintonem. Mnozí vůbec neměli tušení, kdo je jejich zachráncem, často byli malí a pamatovali si jen málo. A po dalších deseti letech o něm natočil režisér Matej Mináč film „Všichni moji blízcí“, následoval další biografický snímek z r. 2002 „Síla lidskosti“, který jsme měli možnost zhlédnout. Bylo úžasné sledovat osudy člověka, jenž neváhal pomoci člověku bez nároku na odměnu.

Na závěr jsme byly vyzváni ke spoluúčasti na pátrání po dalších Wintonových dětech rozesetých po celém světě, dnes by jim mohlo být nad 79 let, možná ani netuší, odkud pochází a jak se skutečně jmenují. Pouhou otázkou, jestli nebyl někdo za 2. sv. války jako dítě v Anglii, možná pomůžeme najít odpovědi na nezodpovězené otázky jejich života.

A jak na film reagovaly naši žáci?

… Bylo to hrozně dojemné a nádherné, jak zachraňoval ty děti. Asi bych se rozbrečela, kdybych ho potkala…. Dokument na mě zapůsobil. Byl a je důkazem toho, že dnes se máme dobře, i když si to většina z nás neuvědomuje. Smutné bylo, když děti odváželi do Velké Británie a už se nikdy neuviděli se svými rodiči. …. Je úžasné, že existuje člověk, který nemyslí jen na sebe, ale taky na ostatní. A přes všechny překážky té doby zachrání tolik dětí. … Je pro mě nepředstavitelné, že přežiji samotná ze své rodiny, nikdy bych to nechtěla zažít. … Mimo jiné mě na filmu zaujalo to, jak byla Wintonova rodina na svého tatínka hrdá. A také to, jak ti lidé, zachráněné děti, byli šťastní, že jim pomohl a žijí. … Nicholas Winton se stále usmívá. To je úžasný člověk. …

Učitelé a žáci 2. stupně

Projekt 72 hodin

20. 11. 2018

Letos se žáci sedmé třídy zúčastnili celorepublikového projektu s názvem 72 hodin, který je pořádán Českou radou dětí a mládeže. Tento projekt je zaměřen na dobrovolnické aktivity, které pomáhají druhým, přírodě či místu, kde žijeme. Letos proběhl ve dnech 11.-14.10. a je finančně podporován a zároveň zaštiťován MŠMT a dalšími organizacemi. V těchto dnech je možno se jakkoli podílet a přispět svým nápadem a prací ke zlepšení svého okolí. Cílem projektu je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby mohli mnohé změnit a zlepšit.

V rámci výuky rodinné výchovy se žáci seznámili s projektem, jeho myšlenkou a diskutovali o možnostech a přínosu dobrovolnictví v dnešní společnosti. Vzhledem k tomu, že přírodě pomáhají žáci v průběhu roku, ať už sběrem starého papíru nebo úklidem plastů, volba padla na pomoc druhým. Žáci vytvářeli veselého klauna, který potěší a pobaví děti v družině a poslouží jim k odpoledním venkovním aktivitám. Vzhledem k časové náročnosti byl projekt realizován v rámci dvou dní v hod. RV, PČ a dokončen ve VV. Žáci si vytvořili několik vlastních návrhů klauna, poté se dohodli na závěrečné podobě. Též napsali předávací dopis pro děti z družiny.

Žáci měli možnost se aktivně podílet na tomto projektu, dozvěděli se mnoho nových informací, učili se spolupracovat a komunikovat, obdrželi od pořadatelů náramky a placku s logem a nápisem, ale hlavně měli dobrý pocit z finálního výsledku. Potěšili tím nejen děti z družiny, ale jistě si odnesli i něco pozitivního do života, třeba to, že někdy můžeme udělat někomu radost a bez velkých finančních prostředků zlepšit své okolí.Poděkování patří dětem, pedagožkám a panu školníkovi, který vyrobil dřevěnou konstrukci a tím dílo dokončil.

Mgr. Hana Kroupová

Čtvrťáci na dopravním hřišti v Blansku

16. 11. 2018

Jak se chovat , abychom se na jízdním kole cítili bezpečně v silničním provozu a přitom neohrozili ostatní účastníky silničního provozu , se dnes učili čtvrťáci naší školy v Blansku na dopravním hřišti. Nejdříve teoreticky v učebně ZŠ Salmova , kde se seznamovali s povinným vybavením jízdního kola, dopravními značkami , situací na křižovatkách a orientací v nich. Následovala praktická výuka . Každé dítě obdrželo svoje kolo a začala zkouška jejich jízdních dovedností, ale i znalostí dopravních značek, orientace v silničním provozu a ukázněnosti. Záhy se děti přesvědčily, že jízda za plného provozu, i když jen simulovaného, není tak snadná jako na cyklostezce. Že pro svou bezpečnost a bezpečnost ostatních si nesmí plést silnici se závodištěm a musí se chovat velmi ukázněně a zodpovědně.

Miroslava Pořízková

Upozornění !!!V pátek 1. února 2019 jsou jednodenní pololetní prázdniny.