Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. února 2021 do 28. února 2021

17. 2. 2021

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.
A. Antl - ŘŠ

Provoz škol a školských zařízení

3. 2. 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 probíhá nadále ve stejném režimu jako dosud.
A. Antl - ŘŠ

Vážení rodiče,

27. 1. 2021

obsah vysvědčení najdete v elektronické podobě v dmSoftwaru, kde budou informace o prospěchu a chování žáků zpřístupněny dne 28. 1. 2021 od 8.00 hodin.
Výpis z vysvědčení dostanou žáci 1. a 2. třídy ve čtvrtek 28. 1. 2021, ostatní žáci nejpozději 3 den po nástupu do školy.
A. Antl - ŘŠ

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna do 22. ledna 202

7. 1. 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 11. ledna do 22. ledna nadále probíhá ve stávajícím režimu.

Svitávka 8. 1. 2021 A. Antl - ŘŠ

Informace k provozu škol a školských zařízeních od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

29. 12. 2020

Vláda ČR se dne 23. 12. 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání:

· je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku

· pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem

· žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

· je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

· je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky

· školní jídelna je v provozu za dodržení hygienických pravidel,

žáci 1. a 2. ročníku jsou na obědy přihlášeni automaticky.

Svitávka 29. 12. 2020 A. Antl - Ř

Informace k provozu škol a školských zařízeních do konce roku 2020

17. 12. 2020

Vláda ČR dne 14. 12. 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. 12. 2020 do 23 12. 2020 osobní přítomnost žáků základních škol a školních družin.

MŠMT zároveň pro školy stanovilo 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 školského zákona. Pro školy není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Žákům se ve volných dnech stravování neposkytuje.

Svitávka 17. 12. 2020 A. Antl - ŘŠ

Školní jídelna oznamuje

27. 11. 2020

že žáci z vracejících se tříd, budou mít od 30.11.2020
automaticky přihlášené obědy .
Případné další dotazy poskytne vedoucí stravování

p.Kejíková,

tel.:770177839

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 30. LISTOPADU 2020

23. 11. 2020

· Je povolena osobní přítomnost: žáků I. stupně základních škol

žáků 9. ročníku základních škol

žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu rotační výuky:

lichý týden 7. a 8. ročník

sudý týden 6. ročník

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

· Žáci a zaměstnanci školy (i osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

· Za dodržení podmínek homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

· Zařízení školního stravování je v provozu a řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží veřejnosti. Stravování žáků dle rozpisu.

· Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy.

Svitávka 23. 11. 2020 Aleš Antl – ŘŠ

Školní jídelna oznamuje

13. 11. 2020

Školní jídelna oznamuje ,
že děti z I. a II. třídy, budou mít od středy 18.11.2020
automaticky přihlášené obědy .
Případné další dotazy poskytne vedoucí stravování


p.Kejíková,tel.:770177839

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 18. LISTOPADU 2020

12. 11. 2020

· Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základních škol.

· Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

· Žáci a zaměstnanci školy (i osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

· Za dodržení podmínek homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

· Zařízení školního stravování je v provozu a řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží veřejnosti.

· Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace stravy.

Svitávka 12. 11. 2020
Aleš Antl - ŘŠ

Upozornění !!!Vážení rodiče, zápis do 1. třídy se bude konat v termínu od 7. do 14. dubna 2021. Bližší informace o průběhu zápisu s ohledem na epidemiologickou situaci budou na stránkách školy zveřejněny v průběhu března.