Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

72 Hodin

14. 10. 2019

I v letošním roce se naše škola zapojila do dobrovolnického projektu 72 hodin, který vyhlašuje Česká rada dětí a mládeže a který má za cíl pomáhat druhým, přírodě a zlepšovat své okolí. Projekt nejen pomáhá, ale i ukazuje dětem, že je důležité se zajímat o své okolí a že je možné někomu udělat radost. Děti se učí spolupracovat, víc vnímat svět kolem sebe, nezištně pomáhat druhým, zlepšovat věci kolem sebe.

Děti ze třetí třídy se zapojily do výroby pomůcek do výuky anglického jazyka. Pomůcky budou sloužit při výuce anglického jazyka a osvojování si slovní zásoby nejen jim, ale i dětem z jiných tříd. Děti pomohly vyzdobit a dotvořit i jednoduché jazykové hry a domina, které budou využity ke zpestření výuky. Všem dětem za jejich snahu a píli patří velké poděkování.

Mgr. Hana Kroupová

Lamacentrum Brno

9. 10. 2019

Na 4. října den připadá Světový den zvířat. Mezinárodní den zvířat nám připomíná, že zvířata jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí našich životů.

Žáci 3. třídy tento den oslavili jak se sluší a patří - přímo se zvířátky v " Lamacentrum ". Setkali se zde se čtyřnohými obyvateli – lamami, ovečkami, kozami, králíky. Všechny si je mohli nakrmit a pohladit. Během programu se děti seznámily s vlastnostmi jednotlivých zvířat, dozvěděli se, co zvířata ke spokojenému životu potřebují, jaký nám přinášejí užitek. Prohloubili si empatii a pozitivní vztah k živým tvorům.

Všem se páteční dopoledne velice líbilo, děti byly v přírodě mezi zvířátky a to je moc bavilo.

Lenka Plevačov

Vážení rodiče,

2. 10. 2019

mé jméno je Monika Langerová a povedu kroužek, na který jste přihlásili svoje děti. Jak už jste byli informováni dříve, první kroužek bude 4.10.2019, ve 14:00 , třídu ještě upřesnim. Končit budeme v 15:00, někdy se nám může bádáni o 5 – 10 minut protáhnout :o).

Družinové děti si vyzvednu z družiny. Děti, které družinu nenavštěvují, vyzvednu alespoň 10 minut před začátkem kroužku u (místo ještě upřesním).

Družinové děti: prosíme, napište dětem do družinových notýsků/na papír Souhlas s uvolněním dítěte na kroužek. Některé paní družinářky jsou velmi striktní a bez písemného souhlasu nám děti z družiny „nepůjčí“. Pokud jde Vaše dítě po kroužku samostatně domů, je nutné mít o tom od Vás písemné potvrzení, jinak ho musím vrátit do družiny.

Co s sebou: na technický kroužek není potřeba nic. Na badatelský kroužek prosíme, vybavte děti pracovním oděvem – nejlepší je staré triko. Někdy se nám během pokusů podaří vyrobit nevypratelné skvrny :o) Na některé lekce se také hodí penál.
Pokud jste nezaplatili hned po přihlášení, platba za kroužek musí být převedena na účet Veselé vědy 3922443389/0800 nejlépe do 30. září, nejpozději však 7 dní od návštěvy první hodiny Veselé vědy. V případě, že nevíte, jaký je variabilní symbol, podívejte se do potvrzení o registraci, které jsme Vám poslali po přihlášení nebo nás kontaktujte emailem na veselaveda@veselaveda.cz.

Prosím, abyste nedružinové děti z kroužku omlouvali formou SMS na můj telefon 777022954

Vážení rodiče, moc se těším na společné experimentování a bádání s Vašimi dětmi. Budu moc rád/ráda za Vaši zpětnou vazbu a zprávu, jak se dětem kroužek líbí.

Krásné dny

Monika Langerová

777022954

langmonk@centrum.cz

Pozvánka na Jablkobraní

23. 9. 2019

Leonardo da Vinci

18. 9. 2019

V pondělí 16. 9. 2019 do Svitávky zavítala divadelní společnost z agentury Pernštejni z Pardubic s naučným programem k 500. výročí úmrtí renesančního všestranně zaměřeného umělce a vynálezce Leonarda da Vinciho. Poutavou formou seznámila všechny přihlížející s životem tohoto velikána a prostřednictvím interaktivní výstavy i s jeho dílem, které dokazuje široké pole působení. Žáci mohli vyzkoušet některé jeho vynálezy, zhlédnout nejznámější obrazy a poskládat samonosný most.

Leonardo da Vinci působil jako malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, konstruktér a vynálezce. I přesto, že některá svá díla nedokončil z nejrůznějších důvodů (válka, nedostatek financí, tragédie, nepochopení …), je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností, která předstihla svou dobu, a zaslouží si, aby se o ní vědělo a aby o ní věděli i žáci naší školy.

Mgr. Marcela Houdková

Informace k zahájení školního roku

27. 8. 2019

Ředitelství Základní školy ve Svitávce oznamuje všem žákům a rodičům, že školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8,00 hodin v budově školy. Zahájení bude ukončeno v 9.40 hodin. Žáci si přinesou psací potřeby, zápisník a přezůvky.
Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 3. září 2019 od 6.30 hodin.
Provoz školní jídelny bude zahájen v úterý 3. září 2019.

Vedení ZŠ Svitávka

Sportovní dopoledne

29. 6. 2019

Ve středu 26.6. 2019 a ve čtvrtek 27.6.2019 jsme školní rok zakončili společným sportovním dopolednem žáků I. a II. stupně, které bylo příjemným zpestřením posledního týdne ve škole. Dopoledne probíhalo formou soutěže družstev, ve kterém byli z každé třídy 2 - 3 zástupci.Děti z I. stupně celkem absolvovaly 8 soutěží, mezi které patřila např. střelba na florbalovou branku,počet skoků přes švihadlo za 1 minutu, sedy a lehy za 1 minutu, proběhnutí atletickým žebříkem na čas apod.

Žáci z II. stupně měli po škole a ve sportovní hale rozmístěno celkem 11 stanovišť a to např. průlezky, slalom, vyběhnutí schodů ve škole na čas, trefa na koš, skupinová opičí dráha... Na každém stanovišti byl vždy pedagog, který plnění úkolu hodnotil a zapisoval. Žáci měli tak možnost ukázat své dovednosti, zasoutěžit si se svými spolužáky a fandit si. Dozajista jsme si to všichni užili, protáhli jsme svá těla a už se těšíme na další sportovní den, který plánujeme v příštím školním roce na podzim.

Na závěr děkujeme všem učitelům a žákům z 9. třídy za organizační pomoc.

L. Plevačová, M. Pořízková, J. Sobotková

Závěrečné práce 9. třídy

28. 6. 2019

Poté, co žáci absolvují přijímací zkoušky na SŠ, čeká je jeden z posledních náročnějších úkolů, které musí na naší škole ještě zvládnout - vypracovat závěrečnou práci. Téma práce si zvolí žáci sami dle svých zájmů a svého zaměření.

Žáci tak musí zvládnout hned několik úkolů. Napsat práci o obsahu 10 stran, v níž musí být všechny formální náležitosti, úvod, obsah, seznam použité literatury a dalších zdrojů, závěr. Vytvořit prezentaci v PowerPointu. Na závěr vše odprezentovat před porotou.

Témata byla velmi rozmanitá od IT, počítačových her, vědy v historii i současnosti, vědeckých osobností, po různé druhy sportů a různé styly tanců, hudbu a hudební nástroje. Žáci se zaměřili i na témata z oblasti zeměpisu, ochrany přírody, péče o domácí mazlíčky. Nechyběla ani témata historická, kde žáci zpracovali například téma 2. světové války, vývoje módy nebo architektury. Velkým tématem byl i vesmír a především pak téma černých děr.

Byť se při samotné prezentaci projevila nervozita, mluvit nejen před celou 9. třídou, ale i před téměř všemi pedagogy 2. stupně, žáky 8. ročníku a přítomnými rodiči nebylo vůbec nic snadného, závěrečné práce byly velmi dobře přednesené. Mnozí žáci dali své práci opravdu maximum a nejedna z prací byla na úrovni střední školy.

R. Havelková

Škola v přírodě - Moravec

28. 6. 2019

Druháčci a třeťáci vyrazili letos od 10. – 14. 6. na školu v přírodě do Moravce na Vysočině. Jejich výukový pobyt organizovalo ekologické výukové pracoviště Lipka – Rozmarýnek.

Program druháků byl inspirován knihou Ferda Mravenec. Děti se spolu s Ferdou a jeho kamarády Beruškou a broukem Pytlíkem vydávali každý den objevovat život hmyzu v přírodě. Formou her se seznámili se životem mravenců na loukách i v lese. Lovili vodní živočichy, poznávali motýly i housenky. Třeťáci se vydali na dobrodružnou plavbu s kapitánem Zdravsonem. Vypluli za poznáním, jak zajistit lidem ve své zemi zdraví. Navštívili různé ostrovy, kde třeba zjišťovali, kolik cukru obsahují běžné nápoje nebo jak a proč se hýbat… A nakonec si sami připravili velkou hostinu ve zdravém stylu. Přestože mnoho dětí bylo poprvé tak dlouho bez rodičů, všichni zvládli odloučení statečně. Během dne nebyl na smutek čas a menší večerní stýskání pomohli zahnat kamarádi nebo pomohlo čtení pohádek. A co říci na závěr? Hráli si celý týden, ale naučili se a zažili velkou spoustu věcí. Program zajímavý, ubytování a strava jak v ,,pětihvězdičkovém hotelu‘‘, počasí přímo ideální a k tomu čas strávený s kamarády, to je dohromady týden, na který budou všichni rádi vzpomínat.

Danka Mašková, Jana Skřičková

Ocenění nejlepších žáků základní škol

25. 6. 2019

Stalo se již tradicí, že v červnu se koná ve Svitávce nejen pouť, ale i Ocenění nejlepších žáků školy. V sále Obecního úřadu městyse Svitávka se tak stalo dne 19. června, kde žáky za přítomnosti rodičů a veřejnosti přijal pan starosta Jaroslav Zoubek spolu s paní místostarostkou Miroslavou Holasovou a ředitelem základní školy panem Alešem Antlem. Tyto žáky a jejich úspěchy představil přítomným hostům ředitel školy. Společně pak žákům poděkovali za výborné výsledky, které během školního roku dosahovali v oblasti vzdělávání, sportu nebo svým kamarádským chováním pomáhali těm, kteří pomoc potřebovali. Žáci byli odměněni knihou a malou sladkostí. Celou tuto slavnostní událost obohatila kulturním vystoupením paní učitelka Marcela Houdková se svým pěveckým sborem.

Vyznamenaní byli tito žáci:

1. třída – Štěpán Borek, Zdeňka Melšová, Barbora Sekaninová

2. třída – Matyáš Dyčka, Lukáš Krajíček, Miriam Pospíšilová

3. třída – Jakub Matuška, Natálie Poláková, Jan Růžička

4. třída – Eliška Hrušková, David Karafiát, Jáchym Pleska

5. třída – Anežka Pospíšilová, David Rauš, Tina Šmídová

6. třída – Eliška Dvořáková, Žanek Nguyen, Jonáš Pleska

7. třída – Lucie Antonovičová, Petr Skořepa

8. třída – Viktorie Bílková, Jan Krejčí, Karolína Paráková

9. třída – Šimon Bednář, Simona Kohoutková, Stephanos Michailidis

Marcela Langrová

Upozornění !!!