Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy Svitávka

ZŠ Svitávka, okres Blansko, je plně organizovanou školou s I. i II. stupněm. Navštěvují ji nejen domácí žáci, ale začínají sem opět nacházet cestu i děti z okolních obcí. Škola byla založena v roce 1897 a v současné době probíhá její modernizace. Navštěvuje ji 173 žáků. Součástí je také školní družina, jídelna a tělocvična. Patří mezi školy rodinného typu, ve které všichni učitelé prakticky znají všechny žáky, mnozí i jejich rodiče. Díky individuálnímu přístupu, který umožňuje menší počet žáků ve třídách, jsou případné žákovské nesrovnalosti řešeny hned v počátku. Základním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. června 202

9. 6. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. 6. 2021 bylo vydáno následující:

§ Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (přestávky, příchod a odchod ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Svitávka 8. června 2021 A. Antl

Třídní schůzky.

1. 6. 2021

V pondělí 14. 6. 2021 se konají třídní schůzky, na kterých bude provedena volba zástupců zákonných zástupců do školské rady. O práci ve školské radě projevili zájem tito zákonní zástupci:
Lucie Aronová
Alžběta Dvořáčková
Marcela Dyčková
Tereza Hrudková
Jaroslav Kuben
Monika Školná
Způsob volby: na volebním lístku zaškrtnete dva kandidáty a volební lístek vložíte do hlasovací urny. Za rodinu hlasuje zákonný zástupce 1x.

A. Antl - ŘŠ

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

19. 5. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. 5. 2021 bylo vydáno následující:

§ na ZŠ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací

§ frekvence antigenního testování je stanovena na 1x týdně

§ homogenita tříd a skupin není povinná

§ nošení ochrany dýchacích cest zůstává v platnosti

§ provoz školních jídelen pokračuje ve stávajícím režimu

§ školní družina pokračuje také ve stávajícím režimu

18. 5. 2021 A. Antl - ŘŠ

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

13. 5. 2021MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 10. května 2021 bylo vydáno následující:

· na území celé ČR se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací

· na území jihomoravského kraje pokračuje rotace tříd 2. stupně

· na území celé ČR se ruší homogenita skupin ve školních družinách

· ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí

· žáci I. stupně se testují 1x týdně, žáci II. stupně se testují 2x týdně AG testy

· ve vnitřních prostorách škol nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst


12. května 2021 A. Antl - ŘŠ

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021

5. 5. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. 5. 2021 bylo vydáno následující rozhodnutí:

Na základních školách se umožňuje přítomnost žáků II. stupně formou rotační výuky: lichý týden – 1., 2., 5., 8., 9. ročník, ŠD pro 1., 2. třídu

sudý týden – 3., 4., 6., 7. ročník, ŠD pro 3. třídu

Žáci I. stupně se testují 1x týdně, žáci II. stupně 2x týdně.

Školní jídelna je v normálním provozu.

Povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve vnitřních prostorách škol zůstává v platnosti.

5. 5. 2021 A. Antl - Ř

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání:

8. 4. 2021

Od 12. dubna 2021 je umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně na vzdělávání formou rotační výuky:

lichý týden (12. - 16. 4.) - 1., 2., 5. třída

sudý týden (19. - 23. 4.) - 3., 4. třída

ostatní třídy budou vyučovány distančně.

Podmínky výuky:

- žáci na prezenční výuce budou vzděláváni podle standardního rozvrhu, kromě hudební a tělesné výchovy, ty budou nahrazeny jinými aktivitami

- školní družina bude po skončení prezenční výuky zajištěna pro žáky 1. a 2. třídy

- školní jídelna bude v provozu pro žáky na prezenční výuce

- žáci při vstupu do školy musí být vybaveni chirurgickou rouškou či respirátorem

- do školy není povolen vstup osob s příznaky onemocnění

- žáci bez převlékání odejdou do testovacích místností:

1. třída – ŠD

2. třída – učebna Hv

5. třída – učebna školních dílen

- žáci se budou 2x týdně testovat neinvazními AG testy formou samoodběru, při tomto odběru je povolena účast zákonných zástupců žáků 1. - 3. třídy

www.testovani.edu.cz

- pokud žák odmítne testování, nemůže být ve škole prezenčně vzděláván, bude omluven

- testování se nebude provádět u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID - 19 a zároveň neuplynulo více jak 90 dnů od prvního RT - PCR testu s pozitivním výsledkem, je nutno doložit potvrzení s datem testu.

A. Antl - ŘŠ


Vážení rodiče,

7. 4. 2021

odkaz na elektronickou přihlášku k zápisu do 1. třídy najdete v kolonce "Pro rodiče" - Informace o zápisu.

Vážení rodiče,

30. 3. 2021

vzhledem k epidemiologické situaci se do 11. dubna 2021 prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu distančního vzdělávání.
29. 3. 2021
A. Antl

Vážení rodiče,

18. 3. 2021

vláda ČR prodloužila protiepidemické opatření do 28. března 2021. Vzdělávání všech žáků pokračuje distančním způsobem.
Svitávka 19. 3. 2021
A. Antl

Vážení rodiče,

10. 3. 2021

informujeme Vás o navýšení počtu škol určených pro zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí. V ORP Boskovice nyní tuto péči zajišťují MŠ Boskovice, ZŠ Boskovice, ZŠ Velké Opatovice, ZŠ a MŠ Drnovice a také ZŠ Letovice.

Kontakty:

ZŠ Boskovice - RNDr. Vladimír Ochmanský zs@boskovice.cz, 516 802 350

MŠ Boskovice – Mgr. Dagmar Burianová ms@boskovice.cz, 605 189 609

ZŠ Velké Opatovice – Mgr. Karin Petrželková reditel@zsvelkeopatovice.cz, 516 498 913

Pozn.: provozní doba od 6:00 do 16:00

ZŠ a MŠ Drnovice – Ing. Miroslava Brachová reditelka@skola.drnovice.cz, 739 004 459

ZŠ Letovice – Mgr. Vítězslav Šos skola@zsletovice.cz, 516 474 734, 732 652 964

Úplný seznam všech určených škol v Jihomoravském kraji naleznete v Aktualitách na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz

Svitávka 9. 3. 2021

A. Antl - ŘŠ

Upozornění !!!V pondělí 14. 6. 2021 se konají třídní schůzky (15 - 17. 00).